Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie zorganizuje konferencję ornitologiczną. Motywem przewodnim będą ptaki żerujące na składowiskach odpadów.

W połowie kwietnia do Spytkowa na Mazurach przyjadą ornitolodzy i miłośnicy ptaków z całej Polski w celu poszerzenia wiedzy na temat gatunków ptaków żyjących wokół składowisk odpadów. Eksperci przyjrzą się także wpływowi składowisk na populacje gatunków innych dzikich zwierząt.

Na terenie spytkowskiego ZUOK-u od lat obserwuje się występowanie licznych gatunków ptactwa, które pośród specyficznego ekosystemu tutejszego składowiska poszukują odpoczynku i pożywienia. Nie brakuje wśród nich gatunków rzadko spotykanych – od krukowatych przez mewy i ptaki drapieżne, po bociany białe.

To główny powód, dla którego spółka postanowiła przystąpić do stworzenia wokół zakładu eksperckiego forum wymiany wiedzy.

– Chodzi nam o edukowanie w tej tematyce poprzez działalność ekologiczną i zwrócenie uwagi ornitologów, ekologów, ale także amatorów przyrody na ochronę tego niebywałego zjawiska jakie ma miejsce w Spytkowie- mówi Paweł Lachowicz, prezes ZUOK Spytkowo.

III Mazurska Konferencja Ornitologiczna Spytkowo 2018 będzie miała miejsce 14 kwietnia.

Czytaj więcej

Skomentuj