Reklama

AD1A STIHL [01.05-24.05.2024]

Tag: składowiska

Łącznie artykułów: 38.

Odpady promieniotwórcze: nowe składowisko

Odpady promieniotwórcze: nowe składowisko

Czy tak naprawdę jesteśmy w stanie podejść do odpadów promieniotwórczych bez obaw? Otóż nie. Dopóki całkowicie nie „oswoimy atomu”, będziemy bać się negatywnych skutków odpadów promieniotwórczych, niezależnie od źródeł ich pochodzenia. 

Wydobycie odpadów  ze składowisk

Wydobycie odpadów ze składowisk

Od ponad 100 lat odpady trafiają na składowiska. W wielu regionach świata składowiska od dawna postrzegane są jako ostateczny sposób unieszkodliwienia odpadów przy minimalnych kosztach. Ta zależność od składowania stworzyła łańcuch długoterminowych skutków gospodarczych, społecznych i środowiskowych. 

Rekultywacja składowisk: co można poprawić?

Rekultywacja składowisk: co można poprawić?

W ostatnim czasie ponownie wzrosło zainteresowanie najstarszą, a zarazem najtańszą metodą unieszkodliwiania odpadów, jaką jest ich składowanie. Składowanie odpadów nierozerwalnie wiąże się z problemem zabezpieczania miejsc składowania przed ich oddziaływaniem na środowisko, a także z ich jak najskuteczniejszym możliwym powrotem do natury.

Odcieki ze składowania odpadów i możliwości ich unieszkodliwiania

Odcieki ze składowania odpadów i możliwości ich unieszkodliwiania

W czasie całego okresu eksploatacji, ale także po jej zakończeniu, składowisko odpadów narażone jest na kontakt z wodami, głównie opadami atmosferycznymi. Część wód opadowych, trafiających na teren zajęty przez składowane odpady, ulega spływowi powierzchniowemu, część paruje, a pozostałość migruje przez bryłę składowiska, wymywając z niego rozpuszczalne substancje stałe, ciekłe i gazowe, w efekcie czego powstają odcieki. Należy zadbać o ich unieszkodliwienie.

Rekultywacja i co dalej?

Rekultywacja i co dalej?

16.03.2022
0

Kończy się eksploatacja, ale składowiska odpadów komunalnych żyją dalej. Ich dalsze funkcjonowanie nie musi oznaczać tylko ponoszenia kosztów. Gospodarcze wykorzystanie jest coraz częstszą formą ich dalszego zagospodarowania.

Składowiska odpadów. Niechciana konieczność z dużym potencjałem

Składowiska odpadów. Niechciana konieczność z dużym potencjałem

15.03.2022
2

Składowanie jest obecnie najmniej pożądaną metodą zagospodarowania odpadów. Składowiska są jednak nadal konieczne, choć ich eksploatacja prowadzona jest w zmieniających się uwarunkowaniach prawnych i ekonomicznych. To główny temat pierwszej sesji 32. Konferencji Eksploatacji i rekultywacji składowisk odpadów.

Opłaty za składowanie odpadów w Polsce i Unii Europejskiej

Opłaty za składowanie odpadów w Polsce i Unii Europejskiej

17.06.2021
0

 Teoretycznie wysokość opłaty za składowanie powinna być równa wartości efektów zewnętrznych powodowanych przez dany rodzaj odpadu. W praktyce jednak jest narzędziem wspierającym założenia polityki w zakresie gospodarki odpadami w danym kraju.

Firma magazynowała odpady bez zezwolenia. Pomogli radni

Firma magazynowała odpady bez zezwolenia. Pomogli radni

23.08.2018
2

Krakowska firma zajęła miejski teren i zaczęła składować na nim surowce wtórne. Miasto nic o tym nie wiedziało, a gdy firma wystąpiła o zgodę, urzędnicy przystąpili do jej wydawania. Dopiero sprzeciw radnych i mieszkańców krakowskiej dzielnicy uświadomił urzędnikom miejskim, że popełnili błąd.

Greenpeace: Pożary odpadów skaziły środowisko groźnymi substancjami

Greenpeace: Pożary odpadów skaziły środowisko groźnymi substancjami

05.07.2018
3

Dramatycznie wysokie stężenia niebezpiecznych substancji, m.in arsenu, ołowiu i kadmu wykryto w próbkach gleby pobranej przez Greenpeace na pogorzeliskach po miejscach magazynowania odpadów w Zgierzu i Trzebini. Organizacja składa do Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi i Krakowie zawiadomienia o wystąpieniu szkody w środowisku. Zapowiada też skierowanie spraw do prokuratury. To jeden ze sposobów walki z problemem pożarów odpadów proponowany przez Greenpeace.

Nowelizacja ustawy o odpadach niedopracowana? RIPOK-owcy chcą zmian

Nowelizacja ustawy o odpadach niedopracowana? RIPOK-owcy chcą zmian

19.06.2018
5

Projekt nowelizacji ustawy o odpadach sprawia wrażenie pisanego "na kolanie" i może doprowadzić do efektu odwrotnego niż zamierzony - oceniają przedstawiciele branży gospodarki odpadami. Wskazują, że walka z patologiami, jakimi są pożary wymaga dogłębnej analizy i oferują resortowi środowiska swoją pomoc.

Szara strefa gospodarki odpadami szacowana na miliardy złotych

Szara strefa gospodarki odpadami szacowana na miliardy złotych

06.06.2018
4

Na kwotę 2 mld zł resort środowiska szacuje szarą strefę w gospodarce odpadami. Ministerstwo Środowiska będzie śledzić poruszające się w Polsce transporty odpadów. W tym celu uruchomiona została specjalna baza danych - powiedział Sławomir Mazurek w rozmowie z TV Republika.

Ekspert: pożary odpadów różnią się od spalania w spalarni

Ekspert: pożary odpadów różnią się od spalania w spalarni

04.06.2018
1

Pożar śmieci to coś zupełnie innego, niż profesjonalne spalanie odpadów w spalarni - wyjaśnia w rozmowie z PAP Krzysztof Skotak z Instytutu Ochrony Przyrody - PIB. Jak mówi, kiedy warunki spalania nie są idealne, powstają związki chemiczne, które często są szkodliwe.

css.php
Copyright © 2024