Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy podpisała umowę na budowę instalacji do remediacji terenów zanieczyszczonych w rejonie dawnych Zakładów Chemicznych Zachem.

Zadanie powierzono, wyłonionemu w przetargu, polsko-francuskiemu konsorcjum firm Remea Societe par actions simplifiee a associe unique, Remea Sp. z o. o. oraz Menard Sp. z o. o.

Instalacja powstanie w ciągu 6 miesięcy i będzie stanowić barierę zabezpieczającą bydgoskie osiedla Łęgnowo-Wieś i Łęgnowo przed zanieczyszczeniami migrującymi z kompleksu składowisk „Zielona”.

– System remediacji będzie funkcjonował przynajmniej do 2023 roku. Zapobiegnie rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń oraz oczyści glebę i wody podziemne na powierzchni ponad 26 ha ze szkodliwych substancji charakterystycznych dla produkcji przemysłowej dawnego Zachemu – mówi Szymon Kosmalski, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

Podpisanie umowy na wykonanie instalacji poprzedził blisko 2-miesięczny etap pilotażowy, w ramach którego zaprojektowano i wykonano stanowisko doświadczalne. Etap ten pozwolił na przetestowanie innowacyjnego sposobu oczyszczania gruntów wraz z wodami podziemnymi oraz wdrożenie odpowiednich modyfikacji na potrzeby efektywności docelowej instalacji – informuje RDOŚ.

Dla bieżącej kontroli postępu działań remediacyjnych, na terenach dawnego Zachemu wykonano także wcześniej sieć monitoringu złożoną z kilkunastu piezometrów wyposażonych w zestaw automatycznych czujników dla pomiaru wybranych parametrów.

Wartość projektu remediacji wynosi ponad 90 mln zł. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Czytaj więcej

Skomentuj