Różnorodność biologiczna jest podstawową cechą przyrody, która określa rozmaitość występujących ekosystemów, gatunków żywych organizmów i ich genów. Niestety obecnie obserwuje się dramatyczny jej spadek, również na terenie miast.

Różnorodność biologiczna jest podstawową cechą przyrody, która określa rozmaitość występujących ekosystemów, gatunków żywych organizmów i ich genów. Można więc stwierdzić, że im bardziej zróżnicowane środowisko przyrodnicze, tym jest stabilniejsze, lepiej funkcjonuje i w następstwie jest odporne na zachodzące zmiany.

Spadek bioróżnorodności

– Niestety obecnie obserwuje się dramatyczny spadek bioróżnorodności, również na terenie miast. – zaznacza Judyta Więcławska, redaktor prowadząca miesięcznik „Zieleń Miejska”, organizator Forum. Do najważniejszych czynników powodujących spadek bioróżnorodności należą m.in.: zanikanie siedlisk i korytarzy ekologicznych, napływ obcych gatunków inwazyjnych, zmiany klimatu, zanieczyszczenie środowiska, nadmierna eksploatacja zasobów żywych. – Stąd potrzeba rozmów, a w konsekwencji podejmowania konkretnych działań zmierzających ku zwiększaniu bioróżnorodności. Okazją ku wymianie doświadczeń w tym zakresie jest nadchodzące Forum Miasto z Natury – dodaje Judyta Więcławska.

Forum Miasto z Natury

„Zrozumieć bioróżnorodność miasta” – pod takim hasłem już 18 marca br. odbędzie się bezpłatne Forum Miasto z Natury, organizowane przez miesięcznik „Zieleń Miejska” w Nadarzynie.

W ramach Forum zostaną podjęte następujące tematy: zwiększanie bioróżnorodności, edukacja ekologiczna, trzecia i czwarta przyroda potencjałem miasta w przeciwdziałaniu zmianom klimatu, zarządzanie zespołem pałacowo-ogrodowym, funkcjonowanie ogrodów botanicznych, zagrożenia związane z gatunkami inwazyjnymi, retencja wód opadowych, ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi, łąki kwietne.

Wydarzenie odbędzie się w ramach Targów Warsaw Home Green Days w Nadarzynie.

Program i zapisy na Forum: forummiastoznatury.abrys.pl

Czytaj więcej

Skomentuj