Ministerstwo Rozwoju wycofało się z przepisu nowelizującego ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, który był zawarty w nowelizacji ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym.

O zmianę kształtu projektu zabiegał Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami oraz Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.

Chodziło o wykreślenie z projektu ustawy o PPP w całości art.7. dotyczącego terenów niezamieszkałych i powierzania zamówień przez samorządy w trybie wolnej ręki swoim jednostkom w ramach zamówień publicznych lub umowy koncesji.

– Nasze wielomiesięczne starania przyniosły zatem pożądany skutek. Dzięki wspólnemu działaniu w ramach związku nasz głos został usłyszany, stanowisko zauważone i uwzględnione – mówią przedstawiciele ZPGO.

Związkowcy obawiali się, że projektowane zmiany mogą w efekcie uniemożliwić małym i średnim prywatnym przedsiębiorcom konkurowanie na rynku gospodarki odpadami.

Envicon poniżej wpisu
UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj