Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku nałożył maksymalną, czyli milionową karę na właściciela składowiska odpadów w Kamieńcu w gminie Cewice. W ostatnim czasie na terenie składowiska regularnie dochodziło do pożarów.

Po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego WIOŚ wymierzył karę w wysokości miliona złotych. Kara dotyczy zbierania odpadów bez stosownego zezwolenia.

– Wymierzając ją, braliśmy takie przesłanki jak poziom zagrożenia pożarowego, ilość odpadów, która zbierana była przez kilka lat, a więc braliśmy pod uwagę również czas tego naruszenia, który był dość długi. Wzięliśmy również pod uwagę fakt, że spółka nie podjęła żadnych działań zmierzających do zapobiegania powtarzających się pożarów – wyjaśnił zastępca Pomorskiego Inspektoratu Ochrony Środowiska Radosław Rzepecki

To kolejna kara administracyjna dla powyższego podmiotu w tym roku. Wcześniej wymierzona została kara 250 000 zł za brak monitoringu na miejscu zbierania odpadów palnych.

Oficjalny komunikat Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska

“Po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, w dniu 28.07.2022 r. została wydana decyzja nakładająca na podmiot odpowiedzialny administracyjną karę pieniężną w wysokości 1 000 000 złotych na podmiot odpowiedzialny za zbieranie odpadów tekstylnych w Kamieńcu, gm. Cewice.

Od powyższej decyzji przysługuje Stronie prawo wniesienia odwołania do Głównego

Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.” – czytamy w komunikacie.

Pożar odpadów tekstylnych w Kamieńcu

W dniu 14.07.2022 r. do WIOŚ Gdańsk, Delegatura w Słupsku wpłynęła informacja od KP PSP w Lęborku, że na terenie jednego z zakładów w Kamieńcu palą się magazynowane tam odpady tekstylne. Inspektorzy WIOŚ niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia udali się na miejsce zdarzenia celem dokonania oględzin.

Na miejscu zastano trwającą akcję gaśniczą w obrębie jednej z pryzm zbelowanych odpadów tekstylnych znajdujących się na terenie zakładu. Pożar nie miał intensywnego przebiegu. Nie był widoczny z zewnątrz. Po kilku godzinach pożar został ugaszony. W działania zaangażowane były jednostki KP PSP Lębork oraz sąsiednie jednostki OSP.

 


Zjazd Branży Gospodarki Odpadami [31.08-02.09.22] Kogo zobaczymy wśród prelegentów?

W dniach 31.08 – 02.09.22 odbędzie się Konferencja Kompleksowa gospodarka odpadami – Zjazd Branży Gospodarki Odpadami. To najważniejsze wydarzenie, podczas którego spotyka się branża i omawia kompleksowo całą tematykę związaną z gospodarką odpadami.

  • 3 dni intensywnych rozmów, prelekcji i wymiany doświadczeń.
  • Ponad 20 zaproszonych ekspertów z zakresu tematyki odpadowej.
  • Ciekawy program merytoryczny na wysokim poziomie, wyjazd studyjny do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów “Orli Staw” i wiele atrakcji.

Program oraz warunki uczestnictwa dostępne są na stronie: kompleksowa.abrys.pl

Czytaj więcej

Skomentuj