W Staszowie, Łoniowie i Samborcu podpisano umowy na dofinansowanie efektywnego wykorzystania energii w przedsiębiorstwach.

W powiecie staszowskim pieniądze zostaną wydane na budowę 20 mikroinstalacji fotowoltaicznych na obiektach powiatu staszowskiego i gminy Połaniec. W Łoniowie dofinansowany projekt zakłada wymianę oświetlenia uliczno-drogowego. W Samborcu zostanie przeprowadzona termomodernizacja siedmiu obiektów, co pozwoli uzyskać duże oszczędności w energii i cieple.

Fotowoltaika na dachach

Powiat Staszowski w partnerstwie z gminą Połaniec realizował będzie projekt “Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej Powiatu Staszowskiego i Gminy Połaniec”. Koszt inwestycji to prawie 3 mln zł, a dofinansowanie – 1,1 mln zł.

– To kolejny tego typu projekt w gminie Połaniec, gdyż już kilka lat temu czyste powietrze postawiliśmy sobie za cel. Dzisiejsza umowa pokazuje także, że razem można więcej. Nasza współpraca przełożyła się na efekt w postaci realizacji ważnego projektu zmierzającego w kierunku czystego środowiska – mówił Jacek Tarnowski, burmistrz Połańca.

Nowe oświetlenie gminy Łoniów

Dzięki unijnemu dofinansowaniu w gminie Łoniów przeprowadzona zostanie modernizacja oświetlenia ulicznego i drogowego na energooszczędne. Koszt całkowity projektu to 2 mln zł z 85 proc. dofinansowania. Projekt przewiduje modernizację oświetlenia ulicznego i wymianę go na energooszczędne typu LED ze zmiennym profilem obciążenia, zastosowaniem systemu redukcji mocy oraz systemu sterowania i zarządzania oświetleniem, co pozwoli ograniczyć zużycie energii elektrycznej oraz ograniczyć emisję CO2.

Wymienionych zostanie 780 punktów świetlnych oraz zamontowanych 117 dla spełnienia wymogów norm oświetleniowych na istniejących słupach. – Wpłynie to na poprawę jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców oraz poruszających się różnymi pojazdami po drogach na terenie naszej gminy – podkreślał Szymon Kołacz, wójt gminy Łoniów.

Samborzec ociepli budynki

Gmina Samborzec otrzymała dofinansowanie do projektu termomodernizacji energetycznej kilku budynków użyteczności publicznej. Wartość projektu wynosi 7,5 mln zł, z czego 6,4 mln zł to dofinansowanie. Prace zostaną przeprowadzone aż w siedmiu budynkach.

Witold Surowiec, wójt gminy Samborzec, powiedział, że termomodernizacja pozwoli na uzyskanie oszczędności związanych z użytkowaniem budynków, szczególnie w okresie jesienno-zimowym.

– Wszystkie podpisane umowy związane są z  ochroną środowiska, w tym szczególnie efektywnym wykorzystaniem energii w przedsiębiorstwach. To zadania, które od kilku lat mają priorytet w województwie świętokrzyskim. W sumie kwota dofinansowania projektów z tego zakresu w regionie, to ponad 100 mln zł – powiedział Marek Szczepanik, członek zarządu województwa.

To nie wszystkie inwestycje proekologiczne dofinansowane w ostatnich dniach przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Umowy na dotacje podpisywano tez na Ponidziu. To subregion woj. świętokrzyskiego położony na terenie Niecki Nidziańskiej, nad środkową i dolną Nidą.

55 mikroinstalacji za 2,8 mln zł

Marszałek Adam Jarubas podpisał również umowę na budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych dla obiektów użyteczności publicznej na terenie gmin Działoszyce, Michałów i Złota. Koszt całkowity projektu to prawie 3 mln zł.

Projekt będzie realizowany w ramach zawartego partnerstwa w oparciu o formułę “zaprojektuj i wybuduj”. Łączna moc nowo utworzonych instalacji 0,54 MW, umożliwi wytworzenie 493,92MWh/rok energii elektrycznej i wpłynie na redukcję emisji CO2 o 394,14 Mg, pośrednio na redukcję PM10 o 0,03 Mg. Energia będzie wykorzystana na własne potrzeby.

Gospodarka niskoemisyjna i energia odnawialna

Gmina Pińczów wymieni oświetlenie za prawie 4 mln zł.

Dzięki unijnemu dofinansowaniu gminy Działoszyce i Michałów zamontują 294 mikroinstalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w gospodarstwach indywidualnych na terenie tych gmin.

Gmina Busko-Zdrój montować będzie instalacje PV w gospodarstwach domowych za ponad 5 mln zł. Kwota dofinansowania to prawie 3 mln zł. Projekt dotyczy budowy mikroinstalacji prosumenckich do wytwarzania energii elektrycznej dla 276 budynków mieszkalnych położonych na obszarze gminy miejsko-wiejskiej.

Założeniem projektu jest montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na dachach budynków mieszkalnych. Projekt będzie realizowany w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy (PFU) zawierający indywidualne opracowania projektowe dla każdego budynku. Instalacje będą generować energię ze słońca i oddawać ją do istniejącej instalacji elektrycznej budynku. Projekt obejmuje gospodarstwa domowe dotknięte problemem ubóstwa energetycznego (w budynkach zameldowane są osoby, które posiadają prawo do dodatku mieszkaniowego i/lub energetycznego, korzystają z pomocy rzeczowej, finansowej MGOPS oraz posiadają orzeczenie o niepełnosprawności (ok. 42% gospodarstw).

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj