Od końca stycznia duże przedsiębiorstwa lub działający na ich rzecz dostawcy usług energetycznych będą mogli starać się o pieniądze na przebudowę linii produkcyjnych w swoich zakładach.

W grę wchodzi m.in. głęboka, kompleksowa termomodernizacja budynków, wprowadzenie i zastosowanie technologii efektywnych energetycznie (poprzez przebudowę lub wymianę na energooszczędne urządzenia i instalacje technologiczne, oświetlenie oraz ciągi transportowe linii produkcyjnych).

Pieniądze mogą zostać też przeznaczone na budowę lub przebudowę lokalnych źródeł ciepła – w tym ich wymianę na instalacje OZE – zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego.

Częścią projektu może być wprowadzenie inteligentnych systemów zarządzania energią w przedsiębiorstwie. Warunkiem jest tu uzasadnienie ekonomicznie wynikające z audytu energetycznego, na podstawie którego można starać się o dofinansowanie.

Maksymalny udział środków w postaci pożyczki (z możliwością uzyskania premii inwestycyjnej) w wydatkach kwalifikowalnych może wynieść 75 proc. Pomoc zwrotna oznacza w tym przypadku oprocentowane dofinansowanie z szansą na umorzenie spłat części kapitału (tj. przyznania premii inwestycyjnej), którego wysokość uzależniona jest od osiągnięcia zakładanego efektu, a więc zmniejszenia zużycia energii – w wysokości od 5 do 15 proc. wysokości wydatków kwalifikowalnych.

Jak informuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, do dofinansowania nie zostaną zakwalifikowane projekty zwiększające efektywność energetyczną o mniej niż 25 proc. Wsparcie może być udzielone dużym przedsiębiorstwom lub podmiotom będącymi dostawcami usług energetycznych – w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE.

Pieniądze (w sumie 100 mln zł) pochodzą z unijnego Funduszu Spójności. Szczegóły i dokumenty potrzebne do złożenia wniosku są dostępne tutaj.

Wnioski będzie można składać od 31 stycznia do 31 marca. Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowane zostało na październik 2018 r.

Czytaj więcej

Skomentuj