Lublin należy do tych polskich miast, których mieszkańcy doceniają znaczenie Budżetu Obywatelskiego. Świadczy o tym między innymi duża liczba interesujących i poprawnie przygotowanych wniosków.

Ogłoszono wyniki oceny formalnej projektów zgłoszonych do tegorocznego Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublina. 136 spośród 179 projektów oceniono pozytywnie. Jednak o ich ostatecznej realizacji zdecyduje głosowanie podczas którego mieszkańcy Lublina zdecydują, na co Miasto przeznaczy ponad 14 mln zł.

179 zgłoszonych projektów

W tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy Lublina zgłosili łącznie 179 projektów. 136 z nich uzyskało pozytywną ocenę formalną, 40 negatywną, a 3 projekty zostały wycofane przez autorów. W trakcie oceny formalnej brano pod uwagę m.in. to czy zgłoszone pomysły należą do zadań własnych gminy albo powiatu i czy są możliwe do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego, a także to czy inwestycje zaplanowane są na terenach należących do miasta. Część pozytywnie ocenionych projektów możliwa jest do realizacji po ich zmodyfikowaniu. Dodajmy, że zgodnie z regulaminem konkursu autorzy projektów mają 7 dni na złożenie odwołania (do 6 lipca włącznie), jeśli nie zgadzają się z oceną formalną projektu.

 

Głosowanie od 23 września do 10 października br.

Regulamin Budżetu Obywatelskiego przewiduje, że Mieszkańcy Lublina w głosowaniu zdecydują na co miasto przeznaczy ponad 14 mln zł. Każda z 27 dzielnic Lublina ma w ramach BO zagwarantowane po 350 tys. zł do dyspozycji. Jednak pod warunkiem uzyskania przez projekt minimum 100 głosów. Głosowanie potrwa od 23 września do 10 października.

 

Czytaj więcej

Skomentuj