Niebezpieczne, chemiczne odpady zostały odkryte w hali magazynowej przy ulicy Chełmońskiego w Koźlu Porcie. W sumie było tam ok. 1500 zbiorników typu DPPL, o pojemności 1000 l każdy.

Jak wynika z informacji Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie-Koźlu firma, do której należy nieruchomość, nie uzyskała ona zezwolenia na składowanie jakichkolwiek substancji.

Pojemniki, w których prawdopodobnie jest substancja chemiczna są zamknięte i zabezpieczone folią. Zostały one ofoliowane i opisane informacjami, że znajdują się w nich nawozy azotowe. Nie ma z nich żadnych wycieków i nie ulatniają się gazy. Obecnie funkcjonariusze ustalają jakie faktycznie substancje są przechowywane, w jaki sposób tam się znalazły i kto jest odpowiedzialny za ich składowanie.

Na miejscu interweniują funkcjonariusze zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej z Komendy Powiatowej Policji w Kędzierzynie-Koźlu oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, technik kryminalistyczny, strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Jednostki te ściśle współpracują z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska

Prawdopodobnie właściciel przebywa za granicami kraju, a magazyny w których są przechowywane substancje wynajmuje. Policja ustala do kogo należą pojemniki.

Czytaj więcej

Skomentuj