Tężnie wraz z elementami małej architektury, czyli stojakami na rowery, licznymi ławkami w formie parkletów, stołami w formie szachownic, siedziskami typu leżanki i miejscami do organizacji wydarzeń plenerowych, a także nasadzenia zieleni, taki ma być efekt realizacji tego projektu.

Gmina Nowy Tomyśl (woj. wielkopolskie), otrzymała dofinansowanie z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości prawie 2 mln zł na zagospodarowanie zaniedbanego terenu przy ulicy Zbąszyńskiej.

Dwie duże tężnie i skwer

Planowane jest tam urządzenie przestrzeni w formie skweru, nasadzenia drzew oraz krzewów, a także wykonanie ciągu komunikacyjnego. Na tym terenie mają też powstać dwie tężnie solankowe wraz z elementami małej architektury tj. koszami na śmieci, stojakami na rowery, licznymi ławkami w formie parkletów, stołami w formie szachownic, siedziskami typu leżanki oraz miejscami do organizacji wydarzeń plenerowych. Dodatkowo, przestrzeń ta zostanie oświetlona i wyposażona w strefy „bookcrossingu”, instalacje interaktywne oraz tablice informacyjne. Fragmenty części wypoczynkowej mają zostać zadaszone.

Już w przyszłym roku

Projekt zyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: w ramach Programu Inwestycji Strategicznych, edycja III – PGR. Z programu korzystać mogą gminy, powiaty, związki międzygminne i związki powiatowo-gminne, na obszarze których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. Prace mają dobiec końca  jesienią przyszłego roku.

Czytaj więcej

Skomentuj