1 / 4

300 mln zł unijnego wsparcia zasili budżet przeznaczony na modernizację linii kolejowej na odcinku Skarżysko-Kamienna – Sandomierz. W tej sprawie zapadła właśnie ostateczna decyzja Komisji Europejskiej.

Linia kolejowa nr 25 to ważny dla północy województwa świętokrzyskiego szlak komunikacyjny stanowiący element Wschodniej Magistrali Kolejowej, ale też linia alternatywnie łącząca Rzeszów z Warszawą. Prace budowlane na tym odcinku trwają od czerwca.

– Patrzymy na tę inwestycję jednak nie tylko przez pryzmat kwot, ale przede wszystkim konkretnych korzyści dla makroregionu, jakie przyniesie jej realizacja – komentował Adam Hamryszczak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

Inwestycja już ruszyła

Prace potrwają do marca 2021 r. i obejmą odcinek Skarżysko-Kamienna – Ostrowiec Świętokrzyski – Sandomierz. Remont zostanie przeprowadzony na 104 km torów. Wymienione zostanie także 25 km sieci trakcyjnej. Przebudowane zostaną też 22 stacje i przystanki kolejowe. Największą przemianę przejdzie dworzec w Skarżysku-Kamiennej. Zmodernizowane zostanie także 69 przejazdów kolejowych i 107 mostów, przepustów i wiaduktów. Dzięki tem skróci się czas przejazdu dla pociągów regionalnych na odcinku: Skarżysko-Kamienna – Ostrowiec Świętokrzyski. Modernizacja stworzy też możliwość przywrócenia regularnych połączeń na odcinku Skarżysko-Kamienna – Sandomierz.

Prace na linii kolejowej nr 25 to tzw. duży projekt, co w przypadku transportu oznacza koszty kwalifikowane przekraczające 75 mln euro, a co za tym idzie konieczność uzyskania oficjalnej zgody Komisji Europejskiej.

Część większej inwestycji

Modernizacja tej linii kolejowej stanowi część większej inwestycji – stworzenia Wschodniej Magistrali Kolejowej mającej połączyć stolice województw Polski Wschodniej. Ma ją tworzyć ciąg linii kolejowych: Olsztyn – Korsze – Kętrzyn – Giżycko – Ełk – Białystok – Czeremcha – Siedlce – Łuków – Dęblin – Lublin – Kraśnik – Tarnobrzeg – Kolbuszowa – Rzeszów wraz z odgałęzieniem do Kielc: Tarnobrzeg – Ostrowiec Świętokrzyski – Skarżysko – Kielce.

Inwestycja finansowana jest z kilku źródeł: instrumentu „Łącząc Europę” (CEF), środków krajowych oraz trzech programów operacyjnych współfinansowanych ze środków UE, czyli Polska Wschodnia (osiem projektów), Infrastruktura i Środowisko (cztery projekty), Regionalne Programy Operacyjne (dwa projekty).

Łączna wartość wszystkich projektów w ramach budowy Wschodniej Magistrali Kolejowej  przekroczy 6,5 mld zł.

Źródło: polskawschodnia.gov.pl

Czytaj więcej

Skomentuj