Na 41 budynkach należących do spółdzielni mieszkaniowej „Słowianin” w Świnoujściu zostanie zamontowanych blisko 3 tys. paneli fotowoltaicznych.

Panele zajmować będą powierzchnię wielkości dużego boiska piłkarskiego. Energia pozyskana ze słońca posłuży do oświetlenia klatek schodowych oraz zasilenia wind i hydroforni w blokach spółdzielczych. Realizacja inwestycji możliwa jest dzięki pomocy środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

– Spółdzielnia inwestuje w ekonomiczne i ekologiczne rozwiązania. Warto też podkreślić, że to jeden z pierwszych tak dużych projektów tego typu poza Szczecinem. Mam nadzieję, że beneficjentowi uda się znaleźć solidnego wykonawcę – mówił podczas uroczystości podpisania umowy Olgierd Geblewicz, marszałek zachodniopomorski.

Nowa instalacja zostanie przyłączona do istniejącej sieci elektrycznej, a wytwarzana energia będzie spożytkowana na pokrycie zapotrzebowania części wspólnych danego budynku.Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wyniesie 727 MWhe/rok.

Instalacja fotowoltaiczna składać się będzie z 2968 paneli fotowoltaicznych i zajmie łącznie powierzchnię 4897,2 m2. Panele zostaną zainstalowane na 41 budynkach należących do „Słowianina”.

Realizacja inwestycji możliwa jest dzięki środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego przeznaczonym na wspieranie gospodarki niskoemisyjnej. W lutym br. Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego wyłonił 127 inwestycji obejmujących budowę, rozbudowę czy modernizację jednostek wytwarzających energię elektryczną i cieplną z odnawialnych źródeł energii, przyznając na ten cel ponad 150 mln zł wsparcia.

Czytaj więcej

Skomentuj