Inspektorzy z Departamentu Zwalczania Przestępczości GIOŚ we współpracy z Policją, strażą pożarną, Prokuraturą i mazowieckim WIOŚ wykryli nielegalne gospodarowanie odpadami na terenie Mazowsza. W magazynie znaleziono kilkaset pojemników z cieczą. Próbki pobrano do badań.

W środę 8 marca inspektorzy z Departamentu Zwalczania Przestępczości Środowiskowej GIOŚ uczestniczyli w rozpoznaniu miejsca składowania odpadów w miejscowości Wola Wodzyńska (woj. mazowieckie).

Na terenie hal magazynowych odkryto składowanie 330 mauzerów (o pojemności 1000 litrów każdy) z płynną substancją. Próbki zostały pobrane do specjalistycznych badań, które wykażą czy były to odpady niebezpieczne.

Współpraca wielu instytucji

Specjaliści z Departamentu Zwalczania Przestępczości Środowiskowej GIOŚ na miejscu dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem z funkcjonariuszami Policji, strażą pożarną i inspektorami z mazowieckiego WIOŚ, delegatury w Ciechanowie, którzy również zajmują się sprawą. Na podstawie typowań naszych inspektorów podczas zdarzenia odkryto prawdopodobnie niebezpieczne odpady.

Inspektorzy z Departamentu Zwalczania Przestępczości Środowiskowej na co dzień współpracują z służbami w zakresie zwalczania przestępczości środowiskowej – ujawniają miejsca nielegalnego gospodarowania odpadów.

Przestępcy nie pozostają bezkarni

Przypominamy, że po zmianie przepisów za przestępstwo tego typu, czyli nielegalne przewożenie i gospodarowanie odpadami, grozi kara z art. 183 Kodeksu karnego pozbawienia wolności do 10 lat.

źródło: GIOŚ

Czytaj więcej

Skomentuj