Reklama

AD1A FAMAK [29.05-30.06.24]

Tag: kontrole

Łącznie artykułów: 25.

GIOŚ szkoli pracowników. Będzie więcej osób z uprawnieniami do kontroli?

GIOŚ szkoli pracowników. Będzie więcej osób z uprawnieniami do kontroli?

31.05.2024
0

27 maja 2024 r. rozpoczęła się piąta edycja kursu na inspektora Inspekcji Ochrony Środowiska. W kursie uczestniczą pracownicy Inspekcji Ochrony Środowiska zatrudnieni w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska oraz w wojewódzkich inspektoratach ochrony środowiska, którzy spełniają wymagania zawarte w ustawie o Inspekcji Ochrony Środowiska. W tegorocznej edycji weźmie udział niemal 80 pracowników Inspekcji Ochrony Środowiska.

Kontrole podmiotów odbierających odpady to obowiązek samorządów. Jak prawidłowo się z niego wywiązać?

Kontrole podmiotów odbierających odpady to obowiązek samorządów. Jak prawidłowo się z niego wywiązać?

10.04.2024
0

Obok ciążącego na gminach obowiązku kontroli przestrzegania i stosowania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast zobligowani są do prowadzenia kontroli podmiotów odbierających odpady komunalne. Takie kontrole powinny odbywać się  co najmniej raz na dwa lata. Tymczasem realizacja tego zadania jest na różnym stopniu zaawansowania. W skrajnych przypadkach niektóre gminy nie podjęły jeszcze działań w tym zakresie.

Przestępstwa przeciwko środowisku. Parlament UE rozszerza wykaz przestępstw i kar

Przestępstwa przeciwko środowisku. Parlament UE rozszerza wykaz przestępstw i kar

27.02.2024
0

Przestępstwa przeciwko środowisku to czwarty najczęściej popełniany rodzaj przestępstw na świecie. To też jedno z głównych źródeł dochodów zorganizowanych organizacji przestępczych – obok handlu narkotykami, bronią i ludźmi. Aby rozwiązać problem rosnącej liczby przestępstw przeciwko środowisku, w grudniu 2021 roku Komisja przedstawiła wniosek w sprawie ochrony środowiska poprzez prawo karne. We wtorek 27 lutego Parlament Europejski przyjął nowe przepisy o przestępstwach przeciwko środowisku i grożących za nie sankcjach.

Kontrole szamb i przydomowych oczyszczalni

Kontrole szamb i przydomowych oczyszczalni

Do końca sierpnia 2024 r. gminy mają obowiązek przeprowadzenia kontroli szamb. Jeśli go nie dopełnią, będą im grozić wysokie kary. Zapłacić je mogą również właściciele i użytkownicy nieruchomości. Ten stan rzeczy wynika z nowelizacji Prawa wodnego, którą Sejm RP przyjął w 2022 r. To ona wprowadza zmiany w systemie oczyszczania ścieków komunalnych poprzez monitorowanie i kontrolowanie indywidualnych systemów oczyszczania ścieków. Szacuje się, że kontrole dotyczyć mogą ok. 10 mln Polaków – niepodłączonych bezpośrednio do sieci kanalizacyjnej.

Zarządzenia pokontrolne WIOŚ w praktycznym ujęciu

Zarządzenia pokontrolne WIOŚ w praktycznym ujęciu

W katalogu działań określonych prawem, które tytułowy organ może podjąć na podstawie ustaleń kontroli, poczesne miejsce zajmuje zarządzenie pokontrolne wydawane do kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej lub osoby fizycznej (zob. art. 12 ust. 1 pkt 1 Ustawy z 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska; dalej: u.i.o.ś.).

ENVICON z postulatami wod-kan do samorządowców i polityków

ENVICON z postulatami wod-kan do samorządowców i polityków

08.11.2023
0

Już wkrótce, 12–13 grudnia 2023 r., stacjonarnie we Wrocławiu (Q Hotel Plus) oraz w formule online odbędzie się 27. Kongres Ochrony Środowiska ENVICON. W ramach tego ważnego branżowego wydarzenia zorganizowanych zostanie kilka interesujących tematycznych sesji, w tym sesja poświęcona gospodarce wod-kan, podczas której wypracowane zostaną postulaty adresowane do nowych parlamentarzystów i przyszłych samorządowców.

Kraków walczy z odorami

Kraków walczy z odorami

12.10.2023
0

Od kilkunastu lat Wodociągi Miasta Krakowa SA realizują działania w zakresie ograniczania uciążliwości zapachowych obiektów gospodarki ściekowej. Plany te mają długofalowy charakter. Ich celem jest identyfikacja źródeł odorów, ocena skali zjawiska i wykonanie systemów dezodoryzacyjnych.

Akcja

Akcja "Wyrobiska 2023". Większość wyrobisk z nieprawidłowościami dot. ich zagospodarowania

04.10.2023
0

Jak informuje GIOŚ, akcja „Wyrobiska 2023” zakładała przeprowadzenie kontroli terenów i wyrobisk pogórniczych w zakresie zgodności prowadzonych prac z decyzjami zezwalającymi na przetwarzanie odpadów w procesie odzysku, polegającego na wypełnieniu terenów wyrobisk poeksploatacyjnych, a w szczególności weryfikacji rodzajów odpadów deponowanych na terenie rekultywowanych wyrobisk.

Odpady niebezpieczne węzłem gordyjskim branży. Czy znajdzie się sposób na skuteczne i szybkie przecięcie tej plątaniny problemów?

Odpady niebezpieczne węzłem gordyjskim branży. Czy znajdzie się sposób na skuteczne i szybkie przecięcie tej plątaniny problemów?

13.09.2023
0

W ostatnich tygodniach znowu można zaobserwować trend zwiększonego zainteresowania opinii publicznej jednym z największych problemów, z jakimi boryka się państwo – problemem odpadów niebezpiecznych (ale nie tylko), które jawią się w upiornych obrazach bezkresnych pól usianych nie pięknym kwieciem, lecz tysiąclitrowymi mauzerami z niezidentyfikowaną zawartością – z pewnością toksyczną dla organizmów żywych i zagrażającą środowisku. Czy nagły zryw ekip rządzących, prezentowany tak chętnie w mediach przerodzi się w rzeczową dyskusję prowadzącą do skutecznych rozwiązań ratujących system?

GIOŚ zatwierdził raport z kontroli 427 oczyszczalni. Co znajdziemy w raporcie?

GIOŚ zatwierdził raport z kontroli 427 oczyszczalni. Co znajdziemy w raporcie?

10.07.2023
0

Główny Inspektor Ochrony Środowiska Krzysztof Gołębiewski zatwierdził raport dot. kontroli oczyszczalni ścieków. Kontrole te były prowadzone przez Inspekcję Ochrony Środowiska w latach 2020-2022. Kontrola obejmowała m.in. ocenę spełniania warunków w zakresie jakości ścieków wprowadzonych do wód lub do ziemi, określonych w obowiązujących pozwoleniach. Co pokazały kontrole?

Odpady medyczne i weterynaryjne pod nadzorem

Odpady medyczne i weterynaryjne pod nadzorem

07.03.2023
0

Temat gospodarki odpadami medycznymi i weterynaryjnymi, stanowi istotną z punktu widzenia bezpieczeństwa mikrobiologicznego i ochrony środowiska gałąź całego systemu gospodarowania odpadami.  Odpady te należy traktować ze szczególną uwagą – zdaje się to potwierdzać również coraz częstsze zainteresowanie odpadami medycznymi i weterynaryjnymi ze strony organów kontroli. Począwszy od organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Inspekcji Ochrony Środowiska, po Najwyższą Izbę Kontroli (NIK).

WIOŚ w Krakowie kontroluje

WIOŚ w Krakowie kontroluje

31.01.2023
0

Od początku roku inspektorzy WIOŚ w Krakowie przeprowadzili kilka kontroli związanych z zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych. Chodzi m. in. o podejrzenie występowania substancji ropopochodnych i śnięte ryby. Inspektorzy kontrolują również zakład Orlenu w Trzebini w związku z odorami.

Bezzałogowe statki powietrzne pomagają w wykryciu przestępstw środowiskowych

Bezzałogowe statki powietrzne pomagają w wykryciu przestępstw środowiskowych

Inspekcja Ochrony Środowiska coraz częściej wyposażona jest specjalistyczny sprzęt, który jeszcze skuteczniej powala wykryć nieprawidłowości związane np. z gospodarowaniem odpadami czy innymi aspektami korzystania ze środowiska. Do celów monitoringu ale i kontroli wykorzystywane są chociażby bezzałogowe statki powietrzne wykonujące pomiary przy użyciu dalmierzy czy kamer termowizyjnych.

5949 kontroli i 135 mandatów. To wynik dotychczasowych kontroli kopciuchów we Wrocławiu

5949 kontroli i 135 mandatów. To wynik dotychczasowych kontroli kopciuchów we Wrocławiu

06.12.2021
0

We Wrocławiu od 1 lipca 2024 roku wchodzi zakaz użytkowania pieców pozaklasowych oraz pieców najniższych klas, tzw. kopciuchów. Dodatkowo mieszkańców obowiązuje zakaz spalania odpadów i palenia np. węglem brunatnym. O stosowanie się do przepisów uchwały antysmogowej dbają strażnicy miejscy, którzy informują, na jakich osiedlach mieszkańcy mogą spodziewać się kontroli tego, jaki piec użytkują i czym w nim palą.

GIOŚ: Rusza ogólnopolska akcja wymierzona w nielegalne odpady

GIOŚ: Rusza ogólnopolska akcja wymierzona w nielegalne odpady

08.09.2021
2

Ogólnopolska akcja "Nielegalne Odpady 2021" to kolejny krok w walce o czyste środowisko - przekazał Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Dodano, że celem rozpoczętej właśnie akcji jest m.in. skontrolowanie jak największej liczby transportów przewożących odpady.

GIOŚ z powietrza sprawdzi, gdzie nielegalnie składowane są odpady

GIOŚ z powietrza sprawdzi, gdzie nielegalnie składowane są odpady

25.02.2021
1

Dzięki zastosowaniu nowoczesnej techniki i zmianie struktury Inspekcji Ochrony Środowiska przestępcy środowiskowi nie będą mogli spać spokojnie – zapewnia w rozmowie z PAP dyrektor w GIOŚ Krzysztof Gołębiewski. Inspekcja z powietrza sprawdzi, czy w wyrobiskach nie ma zakopanych śmieci.

Kogo NIK skontroluje w 2021 r.?

Kogo NIK skontroluje w 2021 r.?

W 2021 roku Najwyższa Izba Kontroli zwróci szczególną uwagę na problemy związane z wirusem SARS-CoV-2. NIK przeprowadzi m.in. kontrole funkcjonowania szpitali, szkół i administracji publicznej w warunkach pandemii. Sprawdzi także skuteczność tarczy antykryzysowej oraz zastosowania ulg i zwolnień podatkowych, a także sprawność funkcjonowania systemów i instytucji finansowych.

css.php
Copyright © 2024