Ogólnopolska akcja “Nielegalne Odpady 2021” to kolejny krok w walce o czyste środowisko – przekazał Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Dodano, że celem rozpoczętej właśnie akcji jest m.in. skontrolowanie jak największej liczby transportów przewożących odpady.

– Nie ma zgody na to, aby śmiecić w miejscach publicznych – w lasach, na plażach czy w parkach – powiedział wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba.

Jak przekazał GIOŚ, ogólnopolska akcja prewencyjna “Nielegalne odpady 2021” jest kolejną w ostatnich dniach inicjatywą, mającą na celu walkę z nielegalnym transportem odpadów. Przypomniano, że pod patronatem wiceministra Ozdoby podpisane zostało porozumienie pomiędzy Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska, a Komendantem Głównym Policji dot. współpracy w zwalczaniu przestępczości środowiskowej w Polsce. Kolejnym krokiem w walce o czyste środowisko jest właśnie akcja “Nielegalne odpady 2021”.

Skontrolować jak najwięcej transportów

Dzięki wspólnym i skoordynowanym działaniom polskich służb akcja ma doprowadzić do skontrolowania jak największej liczby transportów przewożących odpady, by zweryfikować je pod względem legalności i zgodności z posiadanymi zezwoleniami.

Służby biorące udział w skoordynowanych działaniach na rzecz walki z przestępczością środowiskową to: Inspekcja Ochrony Środowiska, Policja, Inspekcja Transportu Drogowego, Krajowa Administracja Skarbowa i Straż Graniczna.

Celem akcji jest też wzmocnienie komunikacji i współpracy organów ścigania i innych służb oraz inspekcji ochrony środowiska w zwalczaniu przestępczości przeciwko naturze.

– Wykrywalność jest możliwa kiedy współpracują ze sobą wszystkie służby – podkreślił wiceminister Ozdoba. Wskazał, że zainicjowane w ostatnich latach m.in. modernizacja Inspekcji Ochrony Środowiska oraz zmiany w przepisach prawnych zaostrzające kary dla przestępców środowiskowych, to pierwsze od lat 90. tak istotne zmiany w systemie ochrony środowiska. – Mamy w tej chwili w procesie legislacyjnym nowelizacje kodeksu karnego i kodeksu wykroczeń. To największa nowelizacja od lat 90., która podnosi dolną i górną granicę odpowiedzialności karnej w przypadku przestępców środowiskowych

Grzywna za śmiecenie w miejscach publicznych – w lasach, na plażach czy w parkach – będzie podniesiona do 5 tys. zł.

Kilkadziesiąt punktów kontrolnych

Główny Inspektor Ochrony Środowiska Marek Chibowski zwrócił uwagę na przebieg i czas wykonywania kontroli, które będą odbywać się podczas wspólnej akcji służb.

– W skali kraju jest to kilkadziesiąt punktów kontroli na różnego typu drogach – szybkiego ruchu, krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych – wskazał. – W tych miejscach akcja się dopiero rozpoczęła. Będzie ona trwała do połowy października, w różnych województwach i w różnym czasie.

GIOŚ przekazał, że zadaniem wspólnych zespołów działających w województwach przygranicznych jest zwrócenie uwagi na transgraniczne przemieszczanie odpadów. Wewnątrz kraju głównym zadaniem służb będzie weryfikacja transportów odpadów na drogach dojazdowych do możliwych miejsc nielegalnego magazynowania odpadów oraz na drogach stanowiących główny kanał transportowy wytypowanych przez wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska na podstawie posiadanej wiedzy kontrolnej.

Czytaj więcej

2 Komentarze

  1. a wystarczyłoby tylko karać KIEROWCÓW którzy przewożą nielegalne odpady utratą prawa jazdy na okres 5-10 lat… a tak biorą fuchy od mafii zawsze wiedzą co wiozą…ale jeśli nic im nie grozi …

Skomentuj