1 / 2

Siłownia plenerowa, boiska do gry w bule, ścieżka edukacyjna do prowadzenia zajęć przyrodniczych, a do tego nasadzenia drzew, krzewów i kwiatów oraz miejsca do odpoczynku z ławkami – to powstające właśnie Bulwary w Łodzi nad rzeką Łódka.

Nowy rekreacyjny teren łączy dwa parki: Helenów i Ocalałych. Dziki i niezagospodarowany dotąd obszar zostanie uporządkowany. Wypielęgnowane zostaną drzewa i krzewy, do tego dojdą nowe nasadzenia. Na bulwarach pojawi się ponad 700 krzewów, 16 drzew liściastych i 3 iglaste, ponad 1000 różnych bylin i innych roślin. Wzdłuż rzeki Łódki powstanie ścieżka dydaktyczna, a na niej tablice edukacyjne, budki lęgowe dla ptaków, domki dla owadów i ogród deszczowy.

Nie tylko bulodrom

Oprócz tego w nowej, parkowej przestrzeni powstanie też bulodrom – czyli specjalne miejsce do gry w bule. Pierwotnie projekt z Budżetu Obywatelskiego zakładał tylko budowę bulodromu i uporządkowanie terenu, a jego koszt wynosił 284 tys. zł. Pomysł podchwycili pracownicy Wydziału Kształtowania Środowiska, zdobyli dofinansowanie i rozszerzyli projekt m.in. o siłownię plenerową, dodatkowe nasadzenia i ścieżkę dydaktyczną. Łączny koszt Bulwarów to prawie 400 tys. zł.

Czytaj więcej

Skomentuj