Zdecydowana większość Europejczyków twierdzi, że po pandemii COVID-19, działania związane z ochroną środowiska będą ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej – wynika z sondażu przeprowadzonego w czternastu krajach europejskich przez agencję badawczą LUCID.

Coraz większe znaczenie tematów środowiskowych wiąże się także ze zwiększeniem wysiłków w zakresie selektywnej zbiórki i recyklingu odpadów. Badania odbywały się we współpracy z inicjatywą Każda Puszka Cenna (eng. Every Can Counts), która ma na celu zwiększenie świadomości na temat korzyści płynących z recyklingu aluminiowych puszek po napojach.

„Wyniki badania pokazują, że rośnie świadomość potrzeby selektywnej zbiórki i recyklingu jak największej ilości odpadów, a pandemia COVID-19 tylko przyspieszyła ten proces. Konsumenci zdają sobie sprawę, jak naglący jest to problem i są gotowi dołożyć swoich starań do stworzenia prawdziwej gospodarki o obiegu zamkniętym” – powiedział dyrektor Every Can Counts Europe, David Van Heuverswyn.

Pomimo spowolnienia gospodarczego spowodowanego COVID-19, 52% ankietowanych Europejczyków nie uważa wyzwań stojących przed gospodarką za ważniejsze niż ochrona środowiska naturalnego. Dwóch na trzech stwierdziło, że selektywna zbiórka i recykling odpadów to powszechny obowiązek i istnieje pilna potrzeba wzmocnienia działań w tym zakresie.

Polacy także przykładają dużą wagę do środowiska naturalnego. 62% badanych z Polski stwierdziło, że w trakcie pandemii segregowało odpady częściej niż zwykle. Jednocześnie aż 35% badanych dostrzegło utrudnienia związane z segregacją odpadów. Co ciekawe, my także przedkładamy ochronę środowiska nad kwestie gospodarcze. Zaledwie 47% Polaków stwierdziło, że gospodarka ma większy priorytet niż środowisko naturalne. To wynik niższy niż w Hiszpanii (60%), Wielkiej Brytanii (57%) czy Rumuni (56%).

Czytaj więcej

Skomentuj