Do 8 mln zł dotacji otrzymać mogą parki narodowe, szkoły wyższe i instytuty badawcze w najnowszym naborze Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pieniądze mają służyć powstrzymaniu procesów utraty różnorodności biologicznej i krajobrazowej, odtworzeniu i wzbogaceniu zasobów przyrody oraz skutecznemu zarządzaniu gatunkami i siedliskami.

Najnowszy nabór wniosków o dofinansowanie z NFOŚiGW rozpocznie się 30 kwietnia i potrwa do 23 listopada. O pieniądze będzie można starać się na trzy rodzaje przedsięwzięć. W dwóch przypadkach beneficjentami mogą zostać wyłącznie parki narodowe.

Ochrona ekosystemów

Chodzi w tym przypadku o projekty przeciwdziałające zagrożeniom dla ekosystemów w parkach narodowych – zakup sprzętu i wyposażenia oraz budowę urządzeń i obiektów służących ochronie przeciwpożarowej ekosystemów nieleśnych.

Pieniądze można uzyskać także na zakup sprzętu i wyposażenia dla straży parku narodowego służących ograniczeniu szkodnictwa wynikającego z naruszania obowiązujących przepisów i zakazów. Ponadto parki mogą otrzymać dotacje na pilny wykup nieruchomości, w sytuacji, gdy trudna sytuacja życiowa prywatnych właścicieli tego wymaga.

Pieniądze na modernizację 

Z kolei na dofinansowanie modernizacji obiektów hodowli zachowawczej i rezerwatowej pierwotnych, rodzimych ras zwierząt użytkowych mogą liczyć nie tylko parki narodowe, ale także publiczne szkoły wyższe, jednostki organizacyjne Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty badawcze.

Nabór ma charakter ciągły, co oznacza, że przyjmowane wnioski będą oceniane i kierowane do dofinansowania na bieżąco aż do 23 listopada 2018 r. lub do wyczerpania się alokacji, która opiewa na sumę 8 mln zł. Działanie to – w ramach krajowego programu priorytetowego NFOŚiGW “Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej” – wpisuje się w politykę zarządzania zasobami naturalnymi Ministerstwa Środowiska.

Ogłoszenie o naborze znajduje się tutaj.

Czytaj więcej

Skomentuj