W Nowinach na Podkarpaciu powstało 93 przydomowych oczyszczalni ścieków. Gmina miała pieniądze na inwestycję, bo wcześniej – za zgodą mieszkańców – sprzedała inwestorowi wartościowy grunt. Całkowity koszt budowy oczyszczalni wyniósł 2 mln zł.

W Nowinach w gminie Radomyśl na Podkarpaciu powstało 93 „przydomówek” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Rok temu gmina podpisała z marszałkiem województwa podkarpackiego umowę na dotację na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w Nowinach. Tym samym było zapewnione dofinansowanie zadania w wysokości prawie 64 proc. kosztów inwestycji. Kwota dotacji to kwota 1,3 mln zł, pozostałe środki pochodzą z budżetu gminy.

Zlecono zaprojektowanie”przydomówek” na wszystkich nieruchomościach zabudowanych w Nowinach, gdyż zgodnie z umową z mieszkańcami środki pozyskane ze sprzedaży gminnego gruntu, miały być wykorzystane na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

W przypadku kilku nieruchomości niemożliwe było wybudowanie oczyszczalni ze względu na nieuregulowany stan prawny. Uniemożliwiło to urzędowi gminy dokonanie zgłoszenia budowy w starostwie powiatowym. Wójt zapewnia jednak, że jeżeli sprawy własnościowe mieszkańców zostaną uregulowane, to oczyszczalnie też zostaną tam zbudowane w ramach dodatkowego zadania inwestycyjnego.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków są optymalnym rozwiązaniem w sytuacji, kiedy na danym terenie budowa sieci kanalizacyjnej nie jest możliwa lub nieopłacalna ekonomicznie, szczególnie ze względu na rozproszoną zabudowę i niekorzystny stosunek liczby mieszkańców do długości sieci kanalizacyjnej.

Tak jest w przypadku miejscowości Nowiny i innych sołectw na terenie gminy Radomyśl. Takie rozwiązanie może okazać się najbardziej optymalnym i najmniej kosztownym dla mieszkańców rozwiązaniem problemu gospodarki ściekowej na terenie gminy.

Czytaj więcej

Skomentuj