Ministerstwo Środowiska zwróciło się z prośbą do Urzędów Marszałkowskich oraz gmin o wypełnienie ankiet nt. gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce w aspekcie wdrażania znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

"Ankieta ma charakter wyłącznie informacyjny. Informacje zostaną wykorzystane w przygotowywaniu zbiorczego materiału dla Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Informacje dostarczone w ramach ankiety pozwolą również określić kierunki wsparcia gmin przez resort środowiska, dlatego ważne jest przekazanie jak największej liczby wypełnionych ankiet, aby możliwe było zdefiniowanie trudności i problemów, z jakimi borykają się gminy, a także opracowanie skutecznych form wsparcia" – czytamy na stronie internetowej resortu środowiska.

Ankieta dostępna jest na stronie:
http://www.mos.gov.pl/artykul/4843_ankieta_dla_gmin_i_wojewodztw/18592_ankieta_dla_gmin_i_wojewodztw.html


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj