1 / 5

Gorzów Wlkp. otrzymał dodatkowe pieniądze na zagospodarowanie wód opadowych. Trwa już m.in. budowa zbiornika retencyjnego w Parku Słowiańskim, a docelowo zostanie zmodernizowana sieć kanalizacji deszczowej w obszarze zlewni Warty. Wartość projektu to 63 mln zł.

– Dzięki pracom w tym obszarze miasta unikniemy w przyszłości lokalnych podtopień, które teraz są utrapieniem mieszkańców, gdy tylko nad miastem przejdzie ulewna burza. Ponadto woda ze zbiorników będzie w sposób wtórny zagospodarowana w zarządzaniu gospodarką komunalną miasta, tj. m.in. do publicznych toalet, nawadniania trawników i skwerów – wyjaśnia prezydent Gorzowa Wlkp. Jacek Wójcicki.

W marcu miasto otrzymało decyzję o zwiększeniu dofinansowania dla projektu o 15 mln zł. Zwiększenie dofinansowania jest związane z aktualizacją kosztów realizowanych i planowanych robót budowlanych, które wzrosły o 18 mln zł. Tak więc całkowity koszt projektu to 63 mln zł. Dofinansowanie wynosi 85 proc.

– Zwiększenie dofinansowania dla miasta w zakresie realizowanej inwestycji to odpowiedź na potrzeby gorzowskiego samorządu, który podobnie jak inne polskie miasta i gminy, zmaga się ze stale rosnącymi kosztami inwestycyjnymi – powiedziała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska podczas wczorajszej konferencji prasowej. Dodatkowo Gorzów, z uwagi na swoje wyjątkowe położenie, wie jak ogromne znaczenie ma odpowiednie zagospodarowanie wód opadowych dla bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców – podkreśliła minister Rafalska.

Do końca 2020 r. powierzchnia objęta systemem zagospodarowania wód opadowych wyniesie 3,06 km², a długość rozbudowanej, przebudowanej i wyremontowanej sieci kanalizacji deszczowej wyniesie łącznie 7,12 km. Inwestycja uwzględnia również budowę bądź modernizację 9 zbiorników retencyjnych, których łączna pojemność wyniesie 22.660,00 m³. Dzięki temu zabiegowi zlikwiduje się podtopienia po intensywnych opadach, zastoiska wody, ale też odciąży sieć kanalizacji deszczowej. W ramach projektu uwzględnione zostały zadania inwestycyjne wymagające najpilniejszej interwencji. Wybudowana zostanie także infrastruktura towarzysząca: siłownia plenerowa, boisko oraz ciąg spacerowy, punkty poboru wody do celów komunalnych oraz szalety.

Obecnie trwają roboty budowlane na obszarze zlewni ul. Słowiańskiej. Wartość kontraktu dotyczącego budowy zbiornika retencyjnego oraz szaletu publicznego z układem podczyszczania i gromadzenia wód opadowych, wynosi ponad 9 mln zł. Po zakończeniu budowy, zbiorniki zostaną zasypane, a wykonawca został zobowiązany do uporządkowania terenu. Plac będzie wyglądał lepiej niż przed jego rozkopaniem.

Czytaj więcej

2 Komentarze

Skomentuj