Gminy Barciany i Korsze jako pierwsze w woj. warmińsko-mazurskim podpisały w tym roku umowy dotyczące dofinansowania działań związanych z usuwaniem azbestu. Z takiej pomocy skorzysta jeszcze 31 samorządów z regionu.

W tym roku z terenu Warmii i Mazur zostanie usunięte prawie 2,5 tys. ton azbestu. Będzie to możliwe dzięki wsparciu finansowemu Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W 2012 roku na ten cel w sumie przeznaczono 2,25 mln zł. Z pomocy skorzysta 33 samorządów. Pierwsze dwie umowy podpisano 16 maja w siedzibie WFOŚiGW w Olsztynie.

– Po raz drugi sięgamy po środki z zewnątrz na działania związane z usuwaniem azbestu – mówi Ryszard Kozyra, wójt gminy Barciany. – W minionym roku z terenu gminy udało się usunąć 70 ton tego groźnego minerału. Wówczas cały proces kosztował prawie 55 tysięcy złotych, z czego 48 tysięcy to dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W tym roku pozbędziemy się jeszcze więcej, bo ponad 108 ton – dodaje z satysfakcją.

Ekorozwój Kraków 300 x 250

Gminie Barciany udało się uzyskać dobrą cenę za utylizację azbestu – jedną z najtańszych ofert na rynku. Firma która została wyłoniona w drodze przetargu, zainkasuje 450 zł za tonę. Drugą gminą, która podpisała 16 maja umowę dotyczą dofinansowania zadań związanych z usuwaniem azbestu, była gmina Korsze. Samorząd po raz pierwszy sięgnął po takie środki.

– Ale zapewniam, że nie po raz ostatni – mówi Ryszard Ostrowski, burmistrz Korsz. – Do programu przystąpili ci mieszkańcy, którzy czekali już o dawna na ten moment. Są to nasi pionierzy w tym działaniu. Będziemy chcieli zachęcić następne osoby, aby w przyszłym roku kolejne tony azbestu zniknęły z naszego terenu.

W tym roku gmina Korsze usunie ponad 42 tony groźnego minerału. Koszty zadania oszacowano na 66, 5 tys. zł, czego 56,5 tys. zł to dofinansowanie.

Kolejne umowy dotyczące wsparcia finansowego takich zadań, pozostałe 31 gminy podpiszą w ciągu najbliższych miesięcy. W większości przypadków działania zakończą się jesienią tego 2012 roku. Wśród nich najwięcej, bo 465 ton usunie gmina Gołdap. W tym przypadku zadanie będzie kosztowało ponad 648 tys. zł, z czego 548 tys. zł to dofinansowanie z WFOŚiGW w Olsztynie i NFOŚiGW.

W ubiegłym roku w regionie na usuwanie tego groźnego minerału zdecydowało się 16 samorządów, a z terenu Warmii i Mazur, zostało usuniętych prawie 450 ton wyrobów zawierających azbest.

źródło: wfosigw.olsztyn.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj