Prawie 2,3 tys. ton azbestu zostanie docelowo usuniętych w 2012 roku z terenu Warmii i Mazur. Koszt oszacowano na ok. 1,6 mln zł.

W ubiegłym roku w regionie na usuwanie tego groźnego minerału zdecydowało się 16 samorządów. Dzięki ich zaangażowaniu i pomocy finansowej z zewnątrz, pozbyto się prawie 450 ton wyrobów zawierających azbest. W tym roku na usuwanie groźnego minerału zdecydowały się kolejne 33 gminy. Wśród nich najwięcej usunie Gołdap, która pozbędzie się ponad 460 ton azbestu. Według inwentaryzacji na terenie gminy znajduje się 1700 ton materiałów zawierających to groźne kruszywo. W każdym z przypadków demontażem i utylizacją zajmą się specjaliści. Duże zainteresowanie samorządów usuwaniem azbestu sprawiło, że na rynku pojawiły się kolejne firmy zajmujące się tym niełatwym zadaniem. Warto to wykorzystać, ponieważ w praktyce może to oznaczać, że za tę samą cenę uda się usunąć większą ilość azbestu. Swoje usługi oferują nie tylko firmy z naszego regionu, ale także z sąsiednich województw.

– Warto już dziś myśleć o działaniach związanych z usuwaniem azbestu w przyszłym roku – zachęca Tadeusz Ratyński, I zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Olsztynie. – Z miesiąca na miesiąc rośnie bowiem zagrożenie ze strony pyłu azbestowo-cementowego, który może uwalniać się z dachów pokrytych eternitem. Większość dachów i elewacji wykonano kilkadziesiąt lat temu, a rozpad eternitu następuje już po 20-25 latach od jego wyprodukowania. Stare pokrycia trzeba więc jak najszybciej zastąpić nowymi.

Pył azbestowy może powodować m.in. groźną pylicę, tzw. azbestozę. Azbest jest więc jak bomba z opóźnionym zapłonem. Warto zadbać o zdrowie i życie mieszkańców już dziś i nie czekać z tym problemem do 2032 roku.

– Dlatego też pragniemy już dziś zwrócić uwagę tych samorządów, które jeszcze nie aplikowały o środki na opracowanie programu inwentaryzacji i usuwanie wyrobów zawierających azbest oraz zatwierdzenie go przez radę samorządu – dodaje prezes Ratyński. – Możliwe jest opracowanie programu dla powiatu, co pozwala starać się o środki wszystkim gminom wchodzącym w jego skład. Przewidywana wielkość środków do pozyskania w 2013 roku z WFOŚiGW w Olsztynie i NFOŚiGW wyniesie ok. 3 mln zł. Analizując koszty z 2012 roku należy jednoznacznie stwierdzić, że w 2013 roku za tą kwotę będzie można usunąć ok. 5000 ton wyrobów azbestowych.

źródło: WFOŚiGW w Olsztynie

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj