1 / 5

Spółka „Wodociągi Słupsk” już wkrótce wdroży jedną z najnowocześniejszych na świecie technologii umożliwiających beztlenowe usuwanie azotu amonowego z odcieków pofermentacyjnych. W oczyszczalni ścieków w Słupsku trwa rozruch technologiczny reaktora deamonifikacyjnego.

Rozwiązanie funkcjonuje w wielu wysoko zaawansowanych oczyszczalniach, w tym m. in. w Strass (Austria), Waszyngtonie – Blue Pains (USA) i Budapeszcie (Węgry). W Polsce takie instalacje pracują w Krakowie, Oświęcimiu i Bielsku-Białej.

W słupskiej oczyszczalni 13 stycznia przeprowadzono zaszczep instalacji reaktora biologicznego odcieków bakteriami Anammox pochodzącymi z Austrii. Autotroficzne mikroorganizmy występujące w koloniach przypominających różowe granulki oczyszczają wysokoobciążone ścieki, zapewniając znaczące ograniczenie ilości zużytej energii elektrycznej.

Nowy osad jest niezwykle cennym i wrażliwym materiałem biologicznym. Sterowanie reaktorem wymaga dużej ostrożności i stałej kontroli parametrów procesu. Warto zaznaczyć, iż niektóre z zastosowanych instrumentów monitorujących zostały po raz pierwszy użyte w skali technicznej w Polsce. W innowacyjny sposób ma być również prowadzana separacja osadu.

– Dzięki nowej technologii oczyszczalnia w Słupsku umacnia swą pozycję wśród ścisłej czołówki najnowocześniejszych obiektów w Europie realizujących zrównoważoną gospodarkę ściekowo-osadową – chwalą się przedstawiciele firmy.

Czytaj więcej

1 Komentarz

Skomentuj