Jak działa i jak obsługiwać bazę danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, czyli BDO? Z pewnością nie jest to latwe zadanie. Dlatego zapraszamy na kolejne praktyczne szkolenie z zakresu bazy danych odpadowych, które redakcje “Przeglądu Komunalnego” oraz “Energii i Recyklingu” organizują w formule online 21 kwietnia 2021 r. W ciągu roku z naszej oferty szkoleniowej z zakresu BDO skorzystało ponad 2 tys. osób!

Już ponad rok funkcjonuje moduł elektronicznej ewidencji odpadów, czyli Baza Danych Odpadowych (BDO). Rozwiązanie to ma uporządkować gospodarkę odpadową w kraju, jednak wiąże się również z nowymi obowiązkami narzuconymi na wiele instytucji i firm. Ich nieprzestrzeganie pociągać może za sobą dotkliwe kary finansowe. 21 kwietnia podczas internetowego webinarium poświęconemu BDO przypomnimy najważniejsze zasady tego systemu oraz planowane zmiany, jakie czekać nas mogą w najbliższym czasie.

BDO od ponad roku

Bazę Danych Odpadowych wdrożono z początkiem ubiegłego roku. Od tego czasu redakcje „Przeglądu Komunalnego” oraz „Energii i Recyklingu” wraz z branżowymi ekspertami, przeprowadziły cykl szkoleń, dzięki którym już ponad 2 tys. osób poznało szczegółowo spoczywające na nich obowiązki.

Wśród uczestników szkoleń byli właściciele prywatnych firm, przedstawiciele jednostek administracji publicznej i instytucji samorządowych, osoby odpowiedzialne za gospodarkę odpadami w miejskich i gminnych urzędach oraz przedsiębiorstwach. Program szkoleń Abrysu jest tak opracowany, aby zaspokoić wiedzę dla maksymalnie szerokiej grupy odbiorców, zaś możliwość zadawania przez uczestników pytań dotyczących konkretnych problemów ich nurtujących umożliwia pozyskanie jeszcze bardziej szczegółowych informacji.

Początkowo większość wątpliwości dotyczyło obowiązku rejestracji w BDO – wiele podmiotów po prostu nie wiedziało, czy spoczywa na nich obowiązek rejestracji w bazie. Później zaczęły pojawiać się pytania dotyczące sposobu logowania oraz powiązania użytkownika z podmiotem zarejestrowanym w rejestrze, związane z obowiązkami i sankcjami za ich nieprzestrzeganie, w końcu dotyczące rocznych sprawozdań o wytwarzanych odpadach.

Wiedza wciąż potrzebna

Wielu przedsiębiorców dotychczas nie miało wiedzy o obowiązkach, jakie na nich ciążą z tytułu prowadzonej działalności w zakresie gospodarki odpadami. Niektórzy z nich przekazywali odpady firmom przejmującym nie wystawiając kart przekazania odpadów oraz nie prowadząc szczegółowej ewidencji. Ponadto wiele przedsiębiorstw przekazujących odpady nadal nie jest świadomych obowiązku złożenia stosownych sprawozdań.

W tym roku nie ma już przepisów przejściowych, które pozwalałyby na sporządzanie dokumentów ewidencji czy sprawozdawczości w formie papierowej. Dlatego warto zapoznać się z najświeższymi informacjami dotyczącymi funkcjonowania systemu BDO i tego, co czeka nas w najbliższym czasie.

Kilkugodzinne webinarium w formie on-line poprowadzi ekspertka z zakresu BDO, Izabela Wołosiak, właścicielka firmy Green Concept. Obok nauki precyzyjnej obsługi programu, mówić będzie ona także o obowiązkach wynikających z systemu dla kadry zarządzającej, sankcjach za ich niedotrzymanie, a także o możliwych zmianach w BDO. Dodatkowo swoje indywidualne pytania będą mogli do niej kierować uczestnicy szkolenia.

Szczegóły dotyczące kwietniowego szkolenia z BDO znajdują się TUTAJ. Natomiast bezpośredni odnośnik do zapisów znaleźć można TUTAJ.

Czytaj więcej

Skomentuj