Pod koniec roku rozpocznie się nowy nabór na dofinansowanie projektów dotyczących modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zarezerwował na ten cel unijne 90 mln zł.

Nabór potrwa niecałe dwa miesiące, od 29 grudnia 2017 r. do 27 lutego 2018 r., a jego rozstrzygnięcie zaplanowano na październik przyszłego roku. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85 proc.

Wsparcie obejmie takie elementy, jak: ocieplenie przegród zewnętrznych obiektu (w tym ścian zewnętrznych, podłóg, dachów i stropodachów, wymiana okien, drzwi zewnętrznych). Będzie można także wymienić oświetlenie na energooszczędne, przebudować systemów grzewczych lub podłączyć bardziej efektywne energetycznie i ekologicznie źródła ciepła.

Eko lokator Toruń

Dotacje będą także przeznaczane na instalację/przebudowę systemów chłodzących (w tym również z zastosowaniem OZE), budowę i przebudowę systemów wentylacji i klimatyzacji. Budowa lub przebudowa wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidacja dotychczasowych nieefektywnych źródeł ciepła, instalacja mikrogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne, instalacja OZE w modernizowanych energetycznie budynkach (jeśli to wynika z przeprowadzonego audytu energetycznego) to działania, które będą dofinansowane w ramach projektu.

Zakres przedsięwzięcia głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynku musi wynikać z przeprowadzonego audytu energetycznego i prowadzić do redukcji zużycia energii końcowej o co najmniej 25 proc.

Poprzedni konkurs z poddziałania 1.3.1 prowadzony był przez NFOŚiGW od 22 stycznia do 31 maja 2016 r. W ramach jego rozstrzygnięcia podpisano 171 umów, których koszty całkowite to ponad 1,5 mld zł.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj