Jednym z podstawowych braków systemu gospodarki odpadami komunalnymi oraz przyczyną wzrostu opłat za gospodarowanie odpadami wnoszonych przez mieszkańców jest niedostateczna liczba instalacji termicznego przekształcania odpadów nienadających się do recyklingu z odzyskiem energii. Aby zmienić ten stan rzeczy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotował ofertę na dofinansowanie tego typu przedsięwzięć. Już 22.12.2021 odbędą się bezpłatne warsztaty „Wykorzystanie potencjału energetycznego odpadów komponentem gospodarki o obiegu zamkniętym – przygotowanie projektów inwestycyjnych”.

Odpowiadając na istniejące potrzeby, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej skierował zaktualizowaną ofertę dofinansowania tego typu przedsięwzięć. Od 6 grudnia br. trwa nabór wniosków o dofinansowanie m.in. projektów dotyczących budowy instalacji termicznego przetwarzania odpadów lub paliw alternatywnych wytworzonych z odpadów komunalnych. Zaplanowana alokacja sięga 1 mld zł.

Bezpłatne szkolenie on-line

Celem wsparcia gmin i innych inwestorów w zdefiniowaniu i przygotowaniu optymalnego projektu oraz sporządzeniu i złożeniu prawidłowego wniosku, NFOŚiGW zaprasza na organizowane w dniu 22.12.2021 r. warsztaty „Wykorzystanie potencjału energetycznego odpadów komponentem gospodarki o obiegu zamkniętym – przygotowanie projektów inwestycyjnych”. Udział w szkoleniu jest bezpłatny ale obowiązuje rejestracja – na stronie: Warsztaty – Wykorzystanie potencjału energetycznego odpadów komponentem gospodarki o obiegu zamkniętym

Zakres tematyczny szkolenia

W trakcie szkolenia przedstawione zostaną doświadczenia w przygotowaniu i realizacji budowy instalacji termicznego przetwarzania odpadów, w kontekście szans i zagrożeń dla tego typu przedsięwzięć oraz ich umiejscowienia w szerszym kontekście potrzeb zarówno w skali lokalnej, jak i regionalnej. Szczególne miejsce w agendzie znajdzie praktyczne przedstawienie form i warunków udzielania dofinansowania przez NFOŚiGW wraz z omówieniem szczegółowych kryteriów wyboru przedsięwzięć, pomocy publicznej oraz formularza wniosku o dofinansowanie. Swoją ofertę przedstawią również banki: PKO SA i BOŚ.

Zaproszeni goście

Swój udział w warsztatach zapowiedzieli m.in.:

  • Jacek Ozdoba, sekretarz stanu w MKiŚ,
  • prof. Maciej Chorowski, Prezes Zarządu NFOŚiGW,
  • Jerzy Kwieciński, wiceprezes Zarządu Pekao S.A.,
  • Marzena Koczut, wiceprezes zarządu BOŚ S.A.,
  • prof. dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński
  • p. dr hab. inż. Tadeusz Pająk.

Link do rejestracji:

Warsztaty – Wykorzystanie potencjału energetycznego odpadów komponentem gospodarki o obiegu zamkniętym

Program priorytetowy oraz ogłoszenie o naborze wniosków dostępne są na stronie:

Nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji ze środków NFOŚiGW zgromadzonych na rachunku Funduszu Modernizacyjnego w ramach programu priorytetowego „Racjonalna gospodarka odpadami”


Artykuły powiązane:

NFOŚiGW: Do 100 mln dotacji na budowę spalarni

NFOŚiGW podwaja dofinansowanie dla spalarni

Czytaj więcej

Skomentuj