Już 3 grudnia br. rusza nowy nabór na dofinansowanie budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podwoił kwotę dotacji do maksymalnie 100 mln zł na jedną inwestycję.

Jak pisaliśmy wcześniej, NFOŚiGW dokonał aktualizacji programu priorytetowego „Racjonalna gospodarka odpadami”.  Łącznie na program przeznaczono 2,5 mld zł, zaś na część trzecią tego programu, obejmującego dofinansowanie przedsięwzięć polegających na budowie nowych, rozbudowie lub modernizacji istniejących instalacji termicznego przekształcania odpadów lub innych paliw alternatywnych wytworzonych z odpadów komunalnych z wytwarzaniem energii w warunkach wysokosprawnej kogeneracji, wygospodarowano 1 mld  zł.

O szczegółach specjalnie dla Portalu Komunalnego mówi zastępca prezesa NFOŚiGW Dominik Bąk.

 


Już 24 listopada 2021 r. 18. Konferencja Termiczne przekształcanie odpadów – odzysk energii

Zapraszamy do udziału w 18. Konferencji Termiczne przekształcanie odpadów – odzysk energii, która odbędzie się w dniach 24-26 listopada 2021 r. w Apart Hotel Termy Uniejów****.

W trakcie konferencji, jak co roku, zostaną poruszone najistotniejsze tematy dla branży odzysku energii z odpadów, m.in:

  • wpływ European Green Deal oraz pakietu FitFor55 na rozwój i funkcjonowanie Instalacji Odzysku Energii (IOE),
  • perspektywy dla lokalnych IOE w Polsce oraz ich rozwój na poziomie powiatowym – przegląd planowanych inwestycji,
  • możliwości dofinansowania ze środków krajowych,
  • uwarunkowania budowy nowych instalacji (w tym aspekt społeczny) i doświadczenia eksploatacyjne funkcjonujących IOE,
  • techniczne aspekty odzysku energii z odpadów i jego miejsce w hierarchii postępowania z odpadami,
  • modernizacja źródeł ciepła w kierunku energetycznego wykorzystania odpadów, nowe technologie dla odzysku energii z odpadów.

Sprawdź program wydarzenia

Czytaj więcej

Skomentuj