Na liczne działania na rzecz aktywizacji seniorów Białystok zamierza w tym roku przeznaczyć 120 tys. zł.

Celem polityki społecznej wobec osób starszych jest systematyczne podnoszenie jakości życia seniorów, tak by mieli zapewnione bezpieczeństwo i jak najdłużej pozostawali samodzielni i aktywni.

Białystok poszukuje obecnie podmiotów, które zorganizują wydarzenia, zajęcia artystyczne, warsztaty, gry i zabawy umysłowe. Ponadto zorganizują dla osób starszych wycieczki krajoznawcze, warsztaty rękodzieła, zajęcia rekreacyjne, kulturalne, promujące czytelnictwo, śpiew i taniec. Podmioty, których oferty zostaną wyłonione w konkursie, podejmą działania aktywizujące białostockich seniorów w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2019 r.

O dotacje mogą zabiegać podmioty prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej. Dofinansowanie działań wyniesie maksymalnie 90 proc. kosztów projektów.

Oferty do konkursu można składać do 19 lutego w Departamencie Spraw Społecznych przy ul. gen. J. Bema 60/1 i za pośrednictwem platformy Witkac. Jeden oferent może złożyć jedną ofertę. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 30 dni od ostatniego dnia przyjmowania ofert.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj