Do końca 2015 roku ma powstać w Białymstoku nowoczesny zakład unieszkodliwiania odpadów. W piątek 31 sierpnia spółka Lech podpisała umowę z jego wykonawcą: konsorcjum z firmą Budimex na czele.

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych powstanie przy ul. Andersa. Korzystać będzie z niego nie tylko Białystok, ale również sąsiednie gminy. Jak szacują specjaliści, do ZUOK trafi 120 tys. ton odpadów rocznie.

Ze śmieci w ZUOK wytwarzana będzie również energia elektryczna – ok. 38 tys. MWh rocznie oraz cieplna – do 360 tys. GJ w sezonie grzewczym. Jak zapowiada wykonawca inwestycji, przy budowie zakładu wykorzystana zostanie najnowocześniejsza technologia, pozwalająca na zminimalizowanie i stały monitoring emisji.

Białostocki ZUOK realizować będzie konsorcjum firm: Budimex S.A. (pełnomocnik konsorcjum), Keppel Seghers Belgium N.V. oraz Cespa Compania Espanola de Servicios Publicos Auxiliares S.A. 31 sierpnia umowę w tej sprawie podpisali: prezes spółki Lech Janusz Marek Szymczukiewicz, wiceprezes Alina Pisiecka oraz Dariusz Blocher – prezes Budimeksu.

Wartość całego przedsięwzięcia to 652 mln zł., z czego 210 mln pochodzić będzie ze środków UE, pozostałe zaś – przede wszystkim z preferencyjnej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj