W Białymstoku można uzyskać do 5000 zł dofinansowania na wymianę ogrzewania. Budżet całego programu na 2021 rok wynosi 500 tys. zł.

Białystok ogłosił nabór na dotację na wymianę ogrzewania oraz kolektory w programie ograniczania niskiej emisji.

Miasto dofinansowuje zmianę ogrzewania opartego o paliwo stałe (podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, zainstalowanie ogrzewania gazowego, zainstalowanie ogrzewania elektrycznego, zainstalowanie ogrzewania olejowego lub zainstalowanie pomp ciepła) oraz instalację kolektorów słonecznych.

Chętni mogą składać deklaracje w urzędzie miasta, pocztą oraz przez Internet. Spośród tych, którzy złożą deklaracje, wyłonieni zostaną uczestnicy projektu. Zgłoszenia zostaną przeanalizowane pod względem formalnym (właściwy formularz, wypełnione wszystkie wymagane pozycje, podpis, załączniki) i merytorycznym. Uwzględnione zostaną kryteria efektu ekologicznego – redukcja emisji CO2 i emisji pyłu PM10.

W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów z oceny merytorycznej stosowane będą kryteria społeczno-ekonomiczne. Pod uwagę będą brane gospodarstwa domowe, które tworzą rodziny wielodzietne, zastępcze, osoby niepełnosprawne lub pobierające świadczenia rodzinne.

Czytaj więcej

Skomentuj