Ponad 26 km kanalizacji, 5 pompowni ścieków i prawie 6 km wodociągów. Takie inwestycje planowane są w Hałcnowie – najbardziej wysuniętej na północny wschód części Bielska-Białej. Inwestycja jest kontynuacją poprzednich projektów, a jej celem jest dokończenie wyposażania miasta w system odbioru ścieków sanitarnych.

Obecnie kanalizacja jest budowana w północno-wschodnim Hałcnowie. Obszar objęty budową znajduje się w zlewni potoku Słonica. Do wybudowania jest 26,7 km kanalizacji sanitarnej, 5 nowych pompowni ścieków, rozbudowa 2 istniejących pompowni i przebudowa 5,7 km wodociągów. Budowa rozpoczęła się z końcem sierpnia. Do tej pory wybudowano 350 m kanalizacji. Obiekty zrealizuje spółka Aqua, a inwestycje dofinansuje Unia Europejska.

Poza zakresem dotowanym przez Unię Europejską, spółka Aqua zbuduje z własnych pieniędzy 4,7 km odcinków tranzytowych kanalizacji tłocznej i grawitacyjnej. Łączna wartość zawartych umów wynosi 19,6 mln zł, a dotacja to 14,3 mln zł.

Miasto dopłaci

Aqua podkreśla, że aby w całości otrzymać przyznane fundusze unijne, musi spełnić efekt ekologiczny, który polega na przyłączeniu się do kanalizacji 450 budynków w Hałcnowie do końca 2021 r. Proces przyłączania rozpocznie się w drugim kwartale 2020 r.

Czas na przyłączenie jest więc bardzo krótki, dlatego spółka apeluje do mieszkańców o szybkie wykonywanie przyłączy kanalizacyjnych. Mieszkańcy mają możliwość otrzymania dotacji z Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 100 zł do każdego metra wykonanego przyłącza.

– Biorąc pod uwagę, że średni koszt wykonania przyłącza wynosi od 200 do 300 zł za metr, mieszkańcy mają okazję taniego podłączenia się do sieci kanalizacyjnej. Aktualnie Pracownia Projektowa Sankat wykonuje projekty indywidualnych przyłączy na koszt Aquy, które zostaną nieodpłatnie przekazane właścicielom nieruchomości wraz z warunkami technicznymi – wyjaśniają urzędnicy.

Obowiązkowe przyłączenie

W ratuszu wyjaśniają też, że po zakończeniu budowy będą wysyłane indywidualne powiadomienia o możliwości podłączenia się do sieci. Proces przyłączania będzie monitorowany zarówno przez Aquę, jak i wydział ochrony środowiska oraz straż miejską. Urzędnicy przypominają, że przyłączenie budynków do sieci kanalizacyjnej jest obowiązkowe.

W wyniku budowy kanalizacji w północno-wschodnim Hałcnowie do sieci przyłączy się blisko 2 tys. osób. Tym samym prawie wszyscy mieszkańcy Bielska-Białej będą mieli dostęp do kanalizacji.

Źródło: bielskobiala.wyborcza.pl

Czytaj więcej

Skomentuj