1 / 18

Trzeci dzień „12. Konferencji Mechaniczne i biologiczne przetwarzanie odpadów. Kierunek: regionalne centrum recyklingu” jej uczestnicy spędzili na wyjeździe studyjnym w Zakładzie Gospodarowania Odpadami „Gać”.

Zakład położony na granicy województw opolskiego i dolnośląskiego obsługuje niema 250 tys. mieszkańców i wciąż pozostaje jednym z najbardziej nowoczesnych instalacji w kraju. W latach 2011-2015 inwestycje pochłonęły ponad 128 mln zł (przy dofinansowaniu rzędu 61 mln zł).

Instalacja MBP przetwarza rocznie 90 tys. ton odpadów. 20 proc. z nich jest odzyskiwane do recyklingu, a około 15 proc. to frakcja palna. Rocznie w ZGO Gać powstaje 12 tys. ton paliwa alternatywnego (RDF), które po procesie suszenia trafia do cementowni. Jak przyznają przedstawiciele ZGO, wymagania cementowni względem jakości i palności RDF wzrosły drastycznie. Właściwości tego dostarczanego przez ZGO „Gać” to 19 MJ/kg.

Kolejnym źródłem dumy dla ZGO „Gać” jest przebiejący w instalacji proces fermentacji i produkcji biogazu. Dzięki niemu wytwarzane jest rocznie: 8 tys. MWh energii elektrycznej i tyle samo ciepła. W zdecydowanej większości są one przeznaczane na potrzeby własne zakładu. W okresie wiosenno-letnim biogaz wykorzystywany jest do produkcji wody lodowej do klimatyzatorów. W czasie postojów i mniejszego zapotrzebowania na energię elektryczną (częściowo odprowadzaną do sieci), biogaz gromadzony jest w zbiorniku wielkości 4 tys. m3.

Teraz przed ZGO „Gać” inwestycja, dzięki której instalacja będzie przyjmowała większe niż do tej pory ilości odpadów wielkogabarytowych. A tych, jak w każdej niemal instalacji w kraju, wciąż przybywa.

Czytaj więcej

5 Komentarze

  1. energetyk jak widać ze zdjęć potrafisz wyliczyć czego ile heheh szkoda, żeśsie nie przedstawił pseudo specjalisto

  2. Lokalne przedsiębiorstwa powinny jak najściślej współpracować z cementowniami, jesli chodzi o gospodarke odpadami. Będzie to z zyskiem i dla przedsiębiorstw i dla cementowni i dla środowiska. Zaden inny zakład tak nie wykorzysta w 100% odpadów przemysłowych, a cementownie korzystają z nich i jako paliwo alternatywne i jako wkład do produktu.

  3. wygląd tych odpadów nawet dla laika może wydać się zastanawiający … hałda gabarytów zasypana spalonymi resztami odpadów? odpady bio nie wyciągnięte z worków? jaka jest zasada działania tego ZGO ? na zdjęciach widoczny jedynie kolokwialnie mówiąc jeden wielki SYF ….

  4. morfologia odpadów we wzorcowej firmie Gać, to kolejny przykład mydlenia oczu: 20% recykling, a reszta znaczy to podsito do składowania zapewne jako stabilizat ( poniżej 6GJ) w ilości ponad 60% i wszystko się domyka, ciekawe czy GIOŚ robi kontrole tego co się składuje w swoich laboratoriach, bo zapewne te badania którymi posługuje się firma są na jej zamówienie.

Skomentuj