Trwa nabór wniosków w programie „Racjonalna gospodarka odpadami”. Na pożyczki w celu budowy lub rozbudowy zakładów RIPOK przeznaczono 1,2 mld zł. Zobacz, jak zdobyć pieniądze na inwestycje.

W programie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej można uzyskać środki na budowę oraz modernizację lub rozbudowę istniejących regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) oraz instalacji ponadregionalnych.

Pieniądze można dostać również na budowę, rozbudowę i modernizację zakładów mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów. Pod warunkiem, że inwestycja będzie RIPOK-iem i będzie wykorzystywana do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, aby przygotować je do recyklingu.

Środki w programie “Racjonalna gospodarka odpadami” udzielane są w formie pożyczek. Mogą o nie walczyć samorządy i przedsiębiorcy. Do wzięcia jest jeszcze ponad 1 mld zł. Nabór trwa do grudnia tego roku.

Przypominamy, że wsparcie przygotowano również na stacje demontażu pojazdów czy budowę punktów selektywnego zbierania odpadów (PSZOK). Więcej szczegółów TUTAJ.

Kompleksowa 750 x 300
UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj