Bydgoski magistrat zamierza wyremontować Ogród Botaniczny Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. W rezultacie w mieście powstać ma nowe miejsce na mapie rekreacji i wypoczynku.  

Głównym celem projektu jest szersze udostępnienie mieszkańcom i turystom ogrodu, który w mieście pełni rolę nie tylko naukowo-dydaktyczną, lecz jest także miejscem rekreacji i wypoczynku. W planach jest więc budowa nowych ścieżek edukacyjnych, rozbudowa budynków na cele edukacyjne, poszerzona ma zostać również oferta edukacyjna dla uczniów, związana z przyrodą. Będą również organizowane warsztaty pod kątem seniorów.

W ramach inwestycji Ogród Botaniczny ma zostać przebudowany – całość obiektu dostosowana zostanie do potrzeb osób niepełnosprawnych, ścieżki edukacyjne będą poszerzone, wymieniona ma być nawierzchnia placów i chodników. Rozbudowa czeka budynek parterowy, który zostanie przeznaczony na cele dydaktyczne i kulturalne. Remont wraz z rozbudową przeprowadzony będzie także w budynku nad stawem – obiekt zostanie przeznaczony na cele dydaktyczne i społeczne. Dodatkowo powstanie pomost na stawie. Na terenie ogrodu będzie też nowe oświetlenie wraz z monitoringiem.

Zadanie zostało ujęte w Gminnym Programie Rewitalizacji, co umożliwi pozyskanie unijnego dofinansowania. Szacunkowy koszt inwestycji to ok. 1,1 mln zł, z czego ok. 625 tys. zł przekaże miasto ze swojej puli funduszy unijnych.

Gminny Program rewitalizacji jest jednym z podstawowych narzędzi, które poprawić ma funkcjonowanie i estetykę dużej części Śródmieścia i Starego Fordonu w Bydgoszczy. Na przedsięwzięcia inwestycyjne związane z tym programem możliwe będzie m. in. pozyskanie funduszy unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Łączna kwota pozyskanego przez Bydgoszcz wsparcia to 57 mln zł. Decyzją Prezydenta Rafała Bruskiego, z tej kwoty aż 10 mln zł zostało udostępnionych innym pozamiejskim podmiotom. Jesienią 2017 r. przeprowadzony został ich nabór.

Z Gminnego Programu Rewitalizacji zamierzają skorzystać przede wszystkim uczelnie, wspólnoty mieszkaniowe,  spółdzielnie, inwestorzy prywatni oraz stowarzyszenia. Łącznie zgłoszone zostały 44 projekty inwestycyjne. Na listę podstawową zakwalifikowano 21 przedsięwzięć o wartości około 40 mln zł. Kolejne 13 projektów trafiło na listę rezerwową.

Czytaj więcej

Skomentuj