W Bytomiu rozpoczną się inwestycje w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji. Na rewitalizację Żabich Dołów i odnowę Rozbarku miasto wyda prawie 28 mln zł.

To największa pula pieniędzy, jaką Bytom kiedykolwiek przekazał na zieloną rewitalizację miejskiej tkanki.

Kilkadziesiąt projektów za ponad 100 mln zł

– Jestem przekonany, że przełoży to się na zdecydowaną poprawę jakości życia mieszkańców. Od lipca ubiegłego roku sukcesywnie składamy wnioski o dofinansowanie zarówno projektów infrastrukturalnych, jak i społecznych. Złożyliśmy 16 projektów infrastrukturalnych w ramach OSI Bytom na kwotę ponad 65 mln zł oraz 21 projektów na łączną kwotę prawie 64 mln zł –  powiedział prezydent Bytomia Damian Bartyla.

Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Żabie Doły to raj dla ornitologów, amatorów fotografii, wędkarstwa, joggingu czy jazdy na rowerze. Unikatowy krajobraz tworzą tu pogórnicze zapadliska i hałdy, które stały się domem dla wielu rzadkich gatunków ptaków. Powstała ostoja przyrody w sercu aglomeracji. Na rewitalizację tego terenu Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej w Bytomiu otrzyma prawie 3 mln zł.

– W Żabich Dołach prowadzone będą przede wszystkim prace związane z ochroną bioróżnorodności tego miejsca oraz takie, które sprawią, że obserwacja przyrody będzie łatwiejsza i przyjemniejsza. Uporządkowany zostanie drzewostan, znikną chore drzewa, a w ich miejsce nasadzone zostaną nowe. Wyremontowane będą ścieżki pieszo-rowerowe, powstaną także nowe trakty – mówi Ewa Nazarewicz, dyrektor MZZiGK.

Teren, łącznie z linią brzegową, zostanie oczyszczony z odpadów. Przewidziano budowę pływających wysp dla gniazdowania ptaków wodnych, sadzawek dla płazów i budek dla ptaków. Ciekawym rozwiązaniem będą stanowiska edukacyjne oraz pomosty obserwacyjne – tzw. czatownie, czyli miejsca do fotografowania ptaków na specjalnych podestach ze ścianami osłoniętymi roślinnością.

Unijne dofinansowanie

Bytom uzyskał także ponad 13 mln zł dofinansowania na rewitalizację miejskich parków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Do końca przyszłego roku potrwają prace w Parku Miejskim w centrum Bytomia, Ludowym w Miechowicach, Fazańcu w Szombierkach, Parku Mickiewicza, Parku im. Konopnickiej w Karbiu oraz na terenie zieleńców przy ul. Bukowej, Zabrzańskiej i Nowakowskiego.

Inwestycje obejmują tam m.in. prace zieleniarskie (nowe nasadzenia drzew i krzewów), rekultywację zbiorników wodnych, tworzenie nowych trawników oraz remonty alejek. Pojawią się nowe elementy małej architektury w postaci schodów, pomostów, ławek i koszy na śmieci.

Rewitalizacja czeka też bytomski Rozbark. Za 12 mln zł powstaną przyjemne i bezpieczne przestrzenie dla mieszkańców tej części miasta. Wybudowana będzie promenada, która jest odpowiedzią na oczekiwania mieszkańców i ich czynny udział w warsztatach tworzenia założeń do Gminnego Programu Rewitalizacji. Przy realizacji tego projektu nie da się uniknąć wyburzeń budynków zagrażających bezpieczeństwu. Zniknie zatem kilka obiektów w tym regionie, a w ich miejsce powstaną place zabaw i ogródki ziołowo-warzywno-kwiatowe.

Czytaj więcej

Skomentuj