Cztery osoby wystawiające nierzetelne faktury w związku z projektami na modernizację sieci cieplnej zatrzymane przez CBA. Jedna z nich usiłowała wyłudzić 7 mln zł dofinansowania z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Działania śledczych wstrzymały wypłatę środków. Wydział Komunikacji Społecznej CBA informuje, że sprawa ma charakter rozwojowy i nie są wykluczone kolejne zatrzymania.

Delegatura CBA w Poznaniu pod nadzorem Wielkopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu prowadzi śledztwo dotyczące wystawiania faktur nie odzwierciadlających rzeczywistych zdarzeń gospodarczych w związku z realizacją projektów dotyczących modernizacji i rozbudowy sieci cieplnej.

Zatrzymano cztery osoby z Poznania, Szamotuł i Białogardu

Nowe postępowanie prowadzone przez CBA obejmuje lata 2018-2019 i ma charakter ogólnokrajowy.

W związku z tą sprawą zatrzymano cztery osoby, które usłyszały już zarzuty w prokuraturze.

Wśród zatrzymanych znalazł się przedsiębiorca oraz trzej prezesi spółek z Poznania, Szamotuł i Białogardu. Prokurator zastosował wobec wszystkich wolnościowe środki zapobiegawcze.

Straty Skarbu Państwa na co najmniej 1,8 mln zł

Wszystko wskazuje na to, że zatrzymani wystawiali i używali faktur, których łączna wartość przekraczała 10 mln zł, poświadczając w nich nieprawdę co do okoliczności mogących mieć znaczenie dla określenia wysokości należności publicznoprawnej i jej zwrotu w zakresie zobowiązań budżetowych z tytułu podatku od towaru i usług.

Śledczy oszacowali, że w wyniku działania podejrzanych Skarb Państwa mógł ponieść straty w wysokości co najmniej 1,8 mln zł.

Wprowadzenie w błąd NFOŚiGW na 2 mln zł

Ustalenia śledczych wskazują ponadto, że prezes poznańskiej spółki działając w celu uzyskania dofinansowania w wysokości ponad 2 mln zł wprowadził w błąd pracowników NFOŚiGW, co do zakresu robót wykonywanych w ramach umowy o dofinansowanie dotyczące projektu „Modernizacja i rozbudowa Miejskiej Sieci Ciepłowniczej w Szamotułach”.

Próba wyłudzenia 7 mln zł z ministerstwa

Ponadto usiłował wyłudzić ponad 7 mln zł z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju składając wniosek o dofinansowanie projektu. Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy świadczy o tym, że wnioskując o dofinansowanie przedłożył poświadczający nieprawdę dokument, w postaci rachunku zysków i strat spółki, wprowadzając w błąd pracowników ministerstwa co do sytuacji finansowej spółki.

“Podejrzany nie osiągnął zamierzonego celu z uwagi na ujawnione przez funkcjonariuszy CBA w Poznaniu nieprawidłowości w zakresie dokumentacji spółki, wstrzymanie wypłaty dofinansowania oraz wszczęcie przez prokuraturę śledztwa w tym zakresie” – informuje Wydział Komunikacji Społecznej CBA.

“Sprawa ma charakter rozwojowy i nie wykluczone są kolejne zatrzymania” – dodaje.

 

Czytaj więcej

Skomentuj