Dokumentacja projektowa przygotowana w ramach niektórych przetargów spółki Sosnowieckie Wodociągi służyła ograniczeniu konkurencji i naruszała zasady równego traktowania wykonawców – tak uznało Centralne Biuro Antykorupcyjne po przeprowadzonej kontroli.

Lokalne władze zapowiadają wzmocnienie kontroli procedur przetargowych.

Funkcjonariusze katowickiej delegatury CBA na początku sierpnia zakończyli postępowanie kontrolne w tej należącej do samorządu Sosnowca spółce. Była ona prowadzona od 4 lutego i dotyczyła wybranych zamówień publicznych, które były udzielane w latach 2015-2019, na sporządzenie dokumentacji projektowej dotyczącej sieci kanalizacyjnych oraz na realizację inwestycji w oparciu o tę dokumentację.

„Ustalono m.in., że przygotowana w ramach kontrolowanych zamówień dokumentacja projektowa służyła ograniczeniu konkurencji i naruszała zasady równego traktowania wykonawców w organizowanych następnie postępowaniach przetargowych na wykonanie inwestycji” – poinformował Wydział Komunikacji Społecznej CBA.

Jak dodało CBA, przedstawiciele kontrolowanego podmiotu podpisali protokół kontroli bez wnoszenia zastrzeżeń do jego treści.

„Najważniejszy wniosek z kontroli CBA to wzmocnienie kontroli w procedurach przetargowych. Oczywiście zastosujemy się do niego” – powiedział rzecznik Urzędu Miejskiego w Sosnowcu Rafał Łysy.

Czytaj więcej

Skomentuj