Wartą ponad 13 mln zł umowę na budowę magistrali ciepła systemowego w projekcie podłączenia do sieci CO dwóch północnych dzielnic Zabrza podpisali lokalni samorządowcy. Ciepło z nowoczesnej elektrociepłowni ma do 2023 r. trafić do ok. 3 tys. gospodarstw domowych.

W ramach dofinansowanego funduszami europejskimi i szacowanego na ok. 41 mln zł projektu w latach 2020-23 powstanie m.in. połączenie między Rokitnicą i Helenką, a Elektrociepłownią Fortum Miechowice w sąsiednim Bytomiu. Rozbudowana zostanie też sieć wewnątrz dzielnic o ok. 9,3 km, dotąd zasilana z kotłowni węglowej i gazowo-olejowej.

Zgodnie z założeniami projektu obie stare kotłownie zostaną zlikwidowane: ostatnia węglowa kotłownia w dzielnicy Helenka (o mocy ponad 11,6 MW) oraz szczytowa kotłownia gazowo-olejowa w dzielnicy Rokitnica (o mocy ponad 6,3  MW).

Źródłem ciepła będzie Elektrociepłownia Miechowice, będąca częścią systemu ciepłowniczego spółki Fortum Silesia. Spółka ta – powstała z połączenia sprywatyzowanych w 2011 r. elektrociepłowni w Zabrzu i Bytomiu – jest podstawowym wytwórcą ciepła dla Bytomia, Zabrza i Rudy Śląskiej, zamieszkanych przez ponad pół miliona osób.

Inwestycję w Zabrzu prowadzi należąca do miasta spółka Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. ZPEC sygnalizuje, że po zrealizowaniu inwestycji cena ogrzewania w dzielnicach Helenka i Rokitnica będzie równa cenie obowiązującej na terenie miasta dla odbiorców zasilanych ze źródła Fortum Silesia. Oznacza to, że w Rokitnicy będzie ona niższa niż dotychczas.

Warty ponad 13 mln zł kontrakt ZPEC z Przedsiębiorstwem Specjalistycznym Energoterm na budowę ponad 2,8 km połączenia między punktem na terenie Bytomia do punktu rozdziału na sieci osiedlowe będzie realizowany głównie na terenach Lasów Państwowych – nowa sieć m.in. przetnie drogę krajową nr 94 i pobiegnie do ul. Jordana. Łączna długość tego odcinka to 2820 m.

Pierwszym kontraktem w ramach projektu, była zawarta na początku sierpnia umowa za ponad 3,6 mln zł na budowę osiedlowej sieci wzdłuż ul. Jordana, przez teren osiedla Helenka, do punktu włączenia na terenie likwidowanej kotłowni przy ul. Niepokólczyckiego. Wykonawcą została spółka B.T.B. Inżynieria Budownictwo Instalacje.

Głównym celem inwestycji w Rokitnicy i Helence ma być poprawa stanu powietrza poprzez zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń, pochodzących z dotychczasowych kotłowni osiedlowych. Prace umożliwią też zasilenie kolejnych obiektów (ogrzewanych obecnie głównie przez kotły węglowe) w ciepło wytwarzane w wysokosprawnej instalacji kogeneracyjnej.

Oszacowano, że dzięki przedsięwzięciu zużycie energii pierwotnej spadnie o ponad 64 megadżuli rocznie. Wyliczono także spadek emisji gazów cieplarnianych (na poziomie 1,572 tys. ton równoważnika CO2 rocznie) oraz emisji pyłów (szacunkowo 16,6 ton rocznie).

Przewidywany koszt budowy sieci ciepłowniczej, łączącej Helenkę i Rokitnicę ze źródłem w Miechowicach, oszacowano na 40,8 mln zł. Dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, udzielona w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, to 14,3 mln zł. Ponadto według miasta Fortum przeznaczy na realizację inwestycji 10 mln zł.

Czytaj więcej

1 Komentarz

  1. Ja mam piec Ekovert Plus, spełnia moje wymagania, raz na tydzień zasypię ekogroszkiem i po problemie kocioł pleszewski z firmy Biadała.

Skomentuj