Do 12 marca przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne muszą przesłać do odpowiednich oddziałów Wód Polskich wnioski o zatwierdzenie taryf za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

Ustawodawca nie ułatwiał życia spółkom, bo rozporządzenie w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy zostało opublikowane w 2 marca i następnego dnia weszło w życie.

Z kolei dopiero 9 marca opublikowano rozporządzenie ws. właściwości miejscowej dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej. Rozporządzenie to określa, do jakich jednostek PGW Wody Polskie mają zwracać się spółki wodno-ściekowe w sprawie zatwierdzania taryf i regulaminów. Każda z 2478 gmin w Polsce została przyporządkowana jednemu z 11 regionalnych zarządów gospodarki wodnej w Wodach Polskich.

Niewiele czasu na przygotowania

Spółki miały niewiele czasu na uzupełnienie wniosków i złożenie ich. Ostatnie dni były dla nich gorące. Pracownicy spółek odpowiedzialni za składanie wniosków przyznają, że mają „młyn” i że w ostatnim czasie niczym innym się nie zajmują. Oni i obsługujące ich kancelarie pracowały w weekend, także w godzinach nocnych.

– Nie jest to proste zadanie. Wniosek jest bardzo skomplikowany, szczególnie tabela „C”. W naszej firmie zajmowały się tym dwie osoby, mamy też wsparcie z firmy zewnętrznej. Na pewno dzisiaj zdążymy złożyć wniosek – powiedziała nam Michalina Krzyżaniak z Przedsiębiorstwa Inżynierii Komunalnej w Pszczynie.

Praca w weekend i nadgodziny

W Wodociągach Ziemi Cieszyńskiej w Ustroniu w przygotowanie pięciu wniosków było zaangażowanych kilku pracowników, którzy pracowali w weekend i po godzinach.

– To ogrom pracy, bo wszystkie pięć wniosków przygotowywaliśmy na jeden dzień. Dotąd wnioski w poszczególnych gminach mogliśmy składać w różnych terminach – powiedziała nam Beata Halama, Prezes Zarządu WZC. – Z przygotowaniem wniosków poradziliśmy sobie własnymi siłami. Czekamy jeszcze na wezwanie przez Wody Polskie do uzupełnienia wniosków na taryfy za wodę złożone w listopadzie. Na razie nic w tej sprawie się nie dzieje – dodała.

W poznańskim Aquanecie wnioskami taryfowymi zajmowały się trzy osoby ze wsparciem prawnika i biura zarządu. – Około południa złożyliśmy 11 wniosków dla 11 gmin, teraz będziemy czekać na ich weryfikację i zatwierdzenie. Liczymy, że wszystko będzie pójdzie dobrze – powiedział Arkadiusz Andrzejewski, kierownik działu finansowego w spółce Aquanet. – Pracowaliśmy w weekend i po godzinach, żeby zdążyć.

Czas tylko do 12 marca!

Wody Polskie mają teraz 45 dni na weryfikację i przyjęcie lub odrzucenie wniosku (wezwanie do korekty taryfy). Po kilkunastu dniach od ogłoszenia taryf wejdą one w życie.

Wody Polskie przygotowały edytowalne wzory dokumentów dla ułatwienia sporządzania wniosków taryfowych. W zarządach gospodarki wodnej zostały wyodrębnione wydziały taryf, a pracownicy tych komórek zostali przeszkoleni w zakresie rozpatrywania wniosków. Wnioski można też wysłać pocztą, koniecznie z datą nadania 12 marca 2018.

Czytaj więcej

Skomentuj