Na stronie internetowej PGW Wody Polskie pojawiły sie edytowalne wzory wniosków taryfowych i tabel. Na złożenie ich przedsiębiorstwom wod-kan pozostał niecały tydzień.

Rozporządzenie w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zostało opublikowane w zeszły piątek i następnego dnia weszło w życie. To na jego podstawie przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne muszą opracować i przedstawić do 12 marca wnioski taryfowe.

Rozporządzenie taryfowe opublikowane!

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, do którego jednostek napływać będą wnioski, przygotowało w tym gorącym okresie wersje edytowalne wzorów tabel, które stanowią załączniki do wniosku taryfowego oraz samego wniosku.

Wzory można pobrać poniżej:

Jak informuje Daniel Kociołek z Wydziału Komunikacji Społecznej PGW Wody Polskie, na poziomie centralnym i w 11 Regionalnych Zarządach Gospodarki Wodnej zostały wyodrębnione wydziały taryf, a pracownicy tych komórek zostali już przeszkoleni w zakresie rozpatrywania wniosków o zatwierdzenie taryf składanych przez przedsiębiorców.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj