Elektrociepłownia Opole otrzyma 115 mln zł dofinansowania na realizację projektów proekologicznych. Ich celem jest redukcja emisji tlenków azotu. Montaż elektrofiltrów pozwoli na dostosowanie warunków pracy bloków do zaostrzonych norm środowiskowych, które zaczną obowiązywać za dwa lata.

Na terenie Elektrowni Opole pracują obecnie cztery jednostki wytwórcze. W końcowej fazie budowy są dwa kolejne bloki energetyczne – nr 5 i 6 o łącznej mocy osiągalnej 1 810 MW. Po ich uruchomieniu Elektrownia Opole będzie trzecim, pod względem zainstalowanej mocy, producentem energii elektrycznej w Polsce.

Produkcja energii wiąże się z wysokim poziomem emisji, dlatego tego typu zakłady inwestują w technologie oczyszczania spalin. Tak postępuje również Elektrownia Opole, która zrealizuje trzy projekty prośrodowiskowe, których głównym celem jest redukcja emisji pyłów poprzez modernizację elektrofiltrów bloków energetycznych nr 1–4 i obniżenie emisji tlenków azotu na blokach nr 1, 2 i 4. W wyniku przeprowadzonych modernizacji, emisja tlenków azotu ma spaść do poziomu poniżej 150 mg/Nm3, co da redukcję na poziomie ok. 23 proc. w stosunku do roku 2018 r.

Czytaj więcej

Skomentuj