Próbę transportu ponad 25 ton nielegalnych odpadów na terytorium Polski, udaremnili m.in. inspektorzy WIOŚ z Jeleniej Góry. Odpady miały trafić do zakładu w Oławie, który nie miał pozwolenia na ich odzysk.

Jak poinformowano w poniedziałkowym komunikacie GIOŚ, inspektorzy delegatury WIOŚ w Jeleniej Górze, na wniosek Dolnośląskiej Administracji Skarbowej, przeprowadzili ocenę transportu odpadów w postaci cząstek oraz pyłu żelaza, które przewożone były z Niemiec do Polski.

“W wyniku przeprowadzonych czynności, stwierdzono nielegalne transgraniczne przemieszczanie odpadów” – podano. Wskazano, że podmiot, do którego przewożone były odpady nie miał pozwolenia na przetwarzanie odpadów ani instalacji, w której przeprowadzony mógłby zostać ich odzysk w Polsce.Dodano, że w toku prowadzonych wyjaśnień ujawniono także, że przewożący odpady nie miał wymaganego prawem wpisu do bazy danych o odpadach.

“Współpraca właściwych służb, dała rezultat i nielegalny transport z odpadami został zatrzymany. W toku dalszego postępowania transportowane odpady zostaną zwrócone do miejsca ich wytworzenia” – podano w komunikacie.

Czytaj więcej

Skomentuj