Mamy za mało spalarni by zredukować masę składowanych odpadów komunalnych – ocenił w poniedziałek Dominik Bąk, wiceprezes NFOŚiGW. Zaapelował o zainwestowanie 16 mld zł w budowę nowych spalarni i rozbudowę istniejących.

Podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki oraz Transformacji Energetycznej i Górniczej w Polsce, zastępca prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) Dominik Bąk zwrócił uwagę, że jednym z dwóch zasadniczych problemów gospodarki odpadami, obok systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta, jest zagospodarowania tzw. frakcji palnej odpadów komunalnych oraz odzysk energii w tym procesie.

Co dziesiąte mieszkanie

– Brakuje nam instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych. Mamy potężny wolumen odpadów, których dzisiaj, zgodnie z przepisami, w inny sposób zagospodarować nie jesteśmy w stanie – podkreślił Dominik Bąk.

Zaznaczył, że energia z odpadów może zaspokoić nawet 10 proc. zapotrzebowania na ciepło sieciowe w kraju, co oznacza, że co 10 mieszkanie może być ogrzewane z wytworzonej w ten sposób energii. Dodał również, że ograniczenie składowania do 10 proc. masy wytwarzanych odpadów komunalnych (frakcji palnych) do 2035 r. bez ich przetwarzania termicznego jest niemożliwe.

Przypomniał, że zgodnie z Krajowym Programem Gospodarki Odpadami niezbędne moce przerobowe instalacji termicznego przetwarzania odpadów dla 2034 r. określono na 4,2 mln ton/r.

– Uwzględniając istniejące instalacje i te będące w fazie budowy, brakuje wydajności na poziomie 1,94 mln ton/r. Przy obecnym poziomie cen, to około 16 mld zł kosztów inwestycyjnych potrzebnych do wypełnienia tej luki – poinformował Dominik Bąk.

Dodał, że do 2034 r. całkowity koszt projektów, biorąc pod uwagę wszystkie inne potrzeby związane z gospodarką odpadami, łącznie z uwzględnieniem instalacji odzyskujących energię z odpadów to 40 mld zł.

Paliwa alternatywne

NFOŚiGW poinformował, że do 30 grudnia 2022 r. trwa nabór wniosków dotyczących wsparcia finansowego dla inwestycji z zakresu wykorzystania paliw alternatywnych w ramach programu racjonalnego gospodarowania odpadami.

Wyjaśniono, że budżet tej części programu to 3 mld zł. Firmy mogą ubiegać się o pożyczkę w wysokości 100 proc. kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 400 mln zł oraz o dotacje w wysokości 50 proc. kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 100 mln zł. Kwota dotacji nie może przekroczyć kwoty pożyczki udzielonej przez NFOŚiGW. Okres kwalifikowania kosztów trwa od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2030 r.

Zastępca prezesa NFOŚiGW poinformował, że od dnia 6 grudnia 2021 r. wpłynęło 20 wniosków o dofinasowanie 10 przedsięwzięć. Łączna wydajność planowanych instalacji to 720,7 tys. ton. Łączny koszt ich realizacji to 3,72 mld zł . Wnioskowane dofinansowanie to 3,02 mld zł.

 

Czytaj więcej

Skomentuj