Dorota Jakuta, prezes Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”, została laureatką tegorocznej edycji „Nagrody Pracy Organicznej w Ochronie Środowiska im. Wojciecha Dutki”.

Na początku października br. Kapituła Konkursu, której przewodniczył były minister środowiska, prof. Maciej Nowicki, zadecydowała o nagrodzeniu Doroty Jakuty. Kandydatka, Jest absolwentką ekonomii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, zajmowała stanowisko m.in.: dyrektora gabinetu politycznego ministra środowiska, członka zarządu Banku Ochrony Środowiska, przewodniczyła radzie nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Od 2004 roku pracuje w Izbie Gospodarczej „Wodociągi Polskie”: do 2012 roku jako Kierownik, następnie Dyrektor Biura IGWP, a od 2012 roku jest jej Prezesem.

Reprezentując Izbę zabiega o stworzenie dogodnych warunków dla funkcjonowania sektora wodno-kanalizacyjnego, a także promocji ekologicznych rozwiązań stosowanych w branży. Z ramienia branży uczestniczy w procesach legislacyjnych w zakresie dotyczącym sektora wod-kan. Zarządza zespołami ekspertów Izby, którzy na bieżąco interpretują i oceniają obowiązujące przepisy, monitorują propozycje zmian, uczestniczą w tworzeniu prawa dotyczącego branży i wprowadzaniu rozwiązań usprawniających jej funkcjonowanie. Kierując pracami Biura Izby inicjuje organizowanie konferencji i kongresów w zakresie ochrony środowiska, takich jak Forum Ochrony Środowiska, Konferencja Woda. Ścieki. Osady czy Kongres Wodociągowców Polskich. Wydarzenia te wyznaczają trendy rozwoju branży, a wypracowane wnioski służą szeroko rozumianej ochronie środowiska i czystej wodzie.

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” jest organizatorem Międzynarodowych Targów Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN, największych branżowych targów w Polsce i jednych z większych w Europie. Z inicjatywy Prezes Doroty Jakuta Izba aktywnie współpracuje z uczelniami wyższymi, organizacjami samorządowymi takimi jak Związek Miast Polskich czy Związek Województw RP, Krajową Izbą Gospodarczą, Instytutem Energetyki Odnawialnej czy z Instytutem Ochrony Środowiska, Państwowym Instytutem Badawczym.

Dorota Jakuta powoływana jest w skład komitetów honorowych i merytorycznych wielu ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji takich jak: Open Eyes Economy Summit, NO-DIG POLAND, WOD-KAN-INSTAL i wielu innych. Laureatka jest Wiceprezesem Rady Krajowej Izby Gospodarczej . Od 2014 r. jest członkiem Państwowej Rady Ochrony Środowiska. W 2012 roku została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi. Od 1994 roku działała aktywnie na rzecz rozwoju samorządności lokalnej i regionalnej. Była przez wiele lat radną miasta Bydgoszcz, przewodniczącą Rady, radną Sejmiku, także przewodniczącą Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj