Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE) zrzeszający największe polskie spółki energetyczne zapewnia, że ciągłość dostaw energii elektrycznej i ciepła dla milionów Polaków jest niezagrożona.

„Nadrzędnym celem Grup PGE, Tauron, Enea i Energa jest utrzymanie stabilności dostaw energii oraz ciepła do odbiorców końcowych, a także zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i klientów” – czytamy w komunikacie PKEE.

Największe firmy energetyczne wprowadziły szereg działań prewencyjnych dla ochrony pracowników przed potencjalnym zagrożeniem oraz umożliwiają utrzymanie stabilności systemu pracy. Pracownicy, którzy sprawują całodobowy nadzór nad siecią elektroenergetyczną, podzieleni zostali na stałe zespoły bez możliwości rotacji pomiędzy nimi. Z kolei pracownicy elektrowni, ze względu na charakter wykonywanej pracy, poddawani są dodatkowym badaniom przed wpuszczeniem ich na teren zakładów.

Odczyty liczników u klientów są albo zawieszone albo prowadzone wyłącznie wtedy, gdy liczniki te znajdują się w miejscu ogólnodostępnym, a ich obsługa nie wymaga wejścia do lokalu mieszkalnego.

Bez zakłóceń realizowane są dostawy ciepła i ciepłej wody dla mieszkańców miast. Spółki posiadają zapasy surowców na poziomie, który pozwala realizować dostawy nieprzerwanie przez kilkanaście tygodni.

Oddziały produkcyjne mają opracowane i weryfikowane na bieżąco plany funkcjonowania przy ponadstandardowej absencji. Jako zakłady strategiczne z punktu widzenia utrzymania niezakłóconej produkcji i dostaw energii elektrycznej oraz ciepła, są w stałym kontakcie z lokalnymi służbami odpowiedzialnymi za monitorowanie sytuacji w kraju. Stabilne dostawy prądu i ciepła do odbiorców są zatem niezagrożone.

Czasowo zawieszono działanie stacjonarnych punktów obsługi i wzmocniono elektroniczne kanały kontaktu z klientami.

Czytaj więcej

Skomentuj