Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował o zmianach w programie dopłat do budowy domów energooszczędnych. Obniżenie poziomu wskaźników czy rezygnacja ze świadectw charakterystyki energetycznej to tylko niektóre z wdrożonych usprawnień.

Zarząd NFOŚiGW wprowadził ułatwienia w realizacji programu „Poprawa efektywności energetycznej. Część 3. Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych”. Ponad dwa lata funkcjonowania programu i upowszechniania na rynku budowlanym standardów energetycznych NF15 i NF 40 (NF15 – standard energooszczędności budynku, przyjęty na potrzeby programu, określający zapotrzebowanie na energię do ogrzania i wentylacji budynku jako nie większe niż 15 kWh/m2 na rok, z kolei NF 40 to standard energooszczędności budynku, przyjęty na potrzeby programu, określający zapotrzebowanie na energię do ogrzania i wentylacji budynku jako nie większe niż 40 kWh/mna rok) pozwoliły na wprowadzenie łagodniejszego podejścia do warunków technicznych, koniecznych do spełnienia w ramach ubiegania się o dofinansowanie.

Dla kogo jest program?

Program skierowany jest do osób fizycznych budujących dom jednorodzinny lub kupujących dom lub mieszkanie od dewelopera czy spółdzielni mieszkaniowej. Dofinansowanie ma formę częściowej spłaty kapitału kredytu bankowego zaciągniętego na budowę lub zakup domu lub zakup mieszkania. Wniosek o dopłatę należy złożyć w banku, który zawarł umowę o współpracy z NFOŚiGW, w momencie brania kredytu. Dotacja będzie wypłacana po realizacji przedsięwzięcia i potwierdzeniu uzyskania wymaganego standardu energetycznego przez budynek. Wysokość dofinansowania jest uzależniona od uzyskanego wskaźnika rocznego jednostkowego zapotrzebowania na energię użytkową do celów ogrzewania i wentylacji (EUco), obliczanego zgodnie z wytycznymi NFOŚiGW.

Wdrożone nowości

Zmiany mają na celu ułatwienie osiągnięcia standardu energetycznego budynków poprzez m.in. obniżenie poziomu wskaźników oraz wprowadzenie elastyczności ich doboru w procesie projektowania. Pozwoli to beneficjentom ograniczyć wydatki na przygotowanie projektów. Oprócz tego wprowadzono ułatwienia proceduralne, np. ubiegający się o dofinansowanie nie będzie już musiał przedstawiać w dokumentacji projektu budowlanego i świadectwa charakterystyki energetycznej. Wprowadzono też dowolność przeprowadzenia weryfikacji projektu budowlanego w procesie ubiegania się o dotację, co pozwoli obniżyć koszty weryfikacji.

Program ma pomóc wdrożeniu w Polsce unijnej dyrektywy, która zobowiązuje państwa członkowskie do doprowadzenia do tego, by od początku 2021 r. wszystkie nowo powstające budynki były obiektami o niemal zerowym zużyciu energii.

Wysokość dofinansowania bez zmian

Zmianie nie uległa wysokość dopłat. Warto przypomnieć, że dla budujących energooszczędnie, NFOŚiGW przygotował dofinansowanie w wysokości 30 tys. zł do domu energooszczędnego (standard energooszczędności NF40) i 50 tys. zł na tzw. dom pasywny (standard NF 15). Z programu mogą również skorzystać nabywcy domów lub mieszkań  o niskim zapotrzebowaniu na energię od dewelopera, w tym również od spółdzielni mieszkaniowej. W przypadku zakupu mieszkań w pasywnych budynkach wielorodzinnych można uzyskać do 16 tys. zł, a w energooszczędnych – do 11 tys. zł brutto. Dofinansowanie ma formę częściowej spłaty kapitału kredytu bankowego, zaciągniętego na budowę lub zakup domu czy zakup mieszkania.

Zmiany wynikające z wprowadzonych ułatwień w programie weszły w życie od 5 grudnia r. Z kolei wnioski składane przez beneficjentów na nowych warunkach powinny być przyjmowane w bankach  nie później niż od stycznia 2016 r.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj