Ponad 200 tys. zł przekaże Drawieńskiemu Parkowi Narodowemu NFOŚiGW na ochronę przeciwpożarową i zachowanie różnorodności biologicznej. Celem ma być szybsze i sprawniejsze reagowanie na ewentualne zagrożenia, takie jak pożary czy destruktywne działania kłusowników.

Drawieński Park Narodowy (DPN), chcąc zapewnić swoim zasobom przyrodniczym odpowiednią ochronę, zwrócił się z wnioskiem o dofinansowanie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W rezultacie otrzymał ponad 206 tys. zł na realizację projektu, którego całkowity koszt wyniesie 282 tys. zł.

Działania ochronne będą prowadzone na terenach DPN stanowiących centralną część dwóch obszarów Natura 2000: Lasu Puszczy nad Drawą oraz Uroczyska Puszczy Drawskiej.

Priorytetem jest ochrona przeciwpożarowa ekosystemów nieleśnych parku przy użyciu lekkiego samochodu patrolowo-gaśniczego z wysokociśnieniowym modułem gaśniczym. Pojazd ten ma być wykorzystywany do gaszenia pożarów w zarodku, dogaszania i dozorowania pożarzysk oraz działań profilaktycznych poprzez patrolowanie terenu chronionego. Atutem zakupionego samochodu będzie jego nieduża masa, pozwalająca dotrzeć do terenów często niedostępnych dla ciężkiego sprzętu straży pożarnej.

Szczególnie zagrożonymi zasobami na terenie DPN są takie formacje roślinne, jak śródleśne łąki, torfowiska, wrzosowiska oraz ekosystemy występujące na granicy wodno-lądowej, np. trzcinowiska. Zagrożenia spotęgowane są przez destrukcyjne działania turystów i miejscowej ludności. Tymczasem działania przeciwpożarowe w parkach narodowych są bardzo kosztowne. W ich zakres wchodzi stworzenie i remontowanie dojazdów pożarowych, nabycie i utrzymanie w gotowości specjalistycznego sprzętu gaśniczego, wytyczanie i odnawianie pasów przeciwpożarowych oraz przygotowanie i wykorzystywanie na bieżąco nowoczesnych systemów łączności. Organizowane są też zwiady lotnicze, obserwacja przeciwpożarowa oraz dyspozytornie alarmowo-sygnalizacyjne.

Drugim celem projektu jest zaopatrzenie DPN w sprzęt, który zwiększy – szczególnie w nocy i przy niekorzystnych warunkach meteorologicznych – możliwości działań prewencyjnych i interwencyjnych wobec zagrożeń dla ekosystemów ze strony człowieka. Chodzi przede wszystkim o szkodnictwo wynikające z naruszania obowiązujących w parku przepisów i zakazów.

– Ryzyko pożaru występuje nawet w ekosystemie leśnym na poły wodnym, z jakim mamy do czynienia u nas – wyjaśnia dyrektor DPN dr inż. Paweł Bilski.

– Na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego prawie 100 ha zajmują wody. To 20 akwenów o długiej linii brzegowej, często jeziora rynnowe z bardzo szeroką strefą szuwarową. Szczególnie w okresach wczesnej wiosny i późnej jesieni, kiedy szuwary już wysychają, są takie miejsce, gdzie pożar może się pojawić, mimo iż roślinność jest w wodzie. Były już sytuacje, że właśnie od jeziora wyszedł ogień. A niedawno przeżyliśmy pożar od pioruna, po uderzeniu którego coś się rozżarzyło i niesione przez wiatry spowodowało pożar na prawie dwóch hektarach. Właśnie w takich sytuacjach jest niezbędny sprzęt, który zamierzamy nabyć z pomocą NFOŚiGW. Nasz park ma specyficzny kształt litery V, przez co odległości, które trzeba przebyć są bardzo duże. Chcemy jak najszybciej dojeżdżać, lokalizować pożar i gasić ogień już w zarodku.

Nowe auto będzie wykorzystywane także przez strażników do przeciwdziałania szkodnictwu. Zakupiono już foto-pułapki z automatycznym przekazem zdjęć czy gogle wizyjne. Jeżeli pojawi się kłusownik, np. na jeziorze, to strażnicy po otrzymaniu fotografii intruza albo jego samochodu, będą mogli odpowiednio zareagować, zanim niepożądana osoba ucieknie. Zakupiony sprzęt przyda się także w monitorowaniu ruchu zwierząt, np. trzech watah wilków, które występują na obszarze DPN.

Czytaj więcej

Skomentuj