1 / 8

Wsparcie rzędu dwóch milionów złotych otrzyma w sumie kilkadziesiąt spółek wodnych działających na terenie województwa łódzkiego. Pieniądze przekazane przez tamtejszy urząd marszałkowski zostaną przeznaczone na konserwację urządzeń wodnych oraz prace związane z gospodarką wodną.

W piątek, 19 czerwca umowy zawarło 61 spółek wodnych. W imieniu zarządu województwa łódzkiego podpisywał je Andrzej Górczyński. – Zapewnienie odpowiedniej ilości wody gruntom ornym to jeden z naszych priorytetów. Tylko w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich samorząd wojewódzki przekazał już ponad 50 milionów złotych na gospodarkę wodną w regionie – mówił.

Podpisane umowy to dwa miliony złotych wsparcia z budżetu Województwa Łódzkiego zapowiedzianego pod koniec maja przez marszałka, który zawarł również wówczas porozumienie z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, mające na celu wspólną realizację zadań gospodarki wodnej – zwłaszcza dotyczące zwiększania retencji wód. Umowa opiewa na 16 mln zł.

Dodatkowo PGW Wody Polskie dofinansuje kwotą 2 mln zł przebudowę lub remonty 103 jazów piętrzących wodę na rzekach w regionie.

Samorząd województwa łódzkiego drugi rok z rzędu wspiera dotacjami spółki wodne.  – Funkcjonujemy, między innymi, w oparciu o dofinansowanie z urzędu marszałkowskiego. Dzięki tym środkom możemy dużo więcej zdziałać na naszym terenie – mówił Sławomir Prencel, prezes Spółki Wodnej Lutomiersk.

Pieniądze zostaną przeznaczone na konserwacje rowów i cieków, czyszczenie przepustów i sieci drenarskich. Spółki wodne planują wykonanie prac za blisko 4 mln zł.

Spółka Wodna Zduny z powiatu łowickiego dostała 60 tys. zł dofinansowania. – To pieniądze, które bardzo nam się przydadzą, bo spółki wodne żyją głównie ze składek rolników, a to na niewiele nam wystarcza – mówi Janusz Domżał, prezes Spółki Wodnej Zduny. – Rolnicy doceniają dotacje z urzędu marszałkowskiego. Gdyby nie było tych pieniędzy, to albo rolnik musiałby zapłacić więcej, albo my byśmy mogli mniej zrobić.

Ponad 117 tys. zł – na tyle opiewała umowa, którą z urzędem marszałkowskim podpisała Spółka Wodna w Bedlnie w powiecie kutnowskim. – Te dotacje to dla nas bardzo ważna część budżetu, czekamy na nie jak na zmiłowanie. I my, i rolnicy – przyznaje Czesław Bończak, przewodniczący zarządu Spółki Wodnej w Bedlnie.

Czytaj więcej

1 Komentarz

Skomentuj